statiefoto foto1 foto2

project

Amsterdam – Obrechtkerk
Advisering herstel in baksteenmetselwerk uitgevoerde torenspitsen

historie

Het rijksmonument Obrechtkerk, voluit: Parochiekerk Onze Lieve Vrouw van de Allerheiligste Rozenkrans te Amsterdam, gebouwd 1907 door het architectenduo Joseph Cuypers en Jan Stuyt in Neo Romaanse/Byzantische stijl.

opdrachtgever

Restauratieadviesbureau RAB - Den Haag

directie

Parochiebestuur Onze Lieve Vrouwe van de Allerheiligste Rozenkrans - Amsterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De beide torens zijn bekroond met in baksteen metselwerk afgewisseld met natuurstenen “speklagen” uitgevoerde spitsen. Het voegwerk in deze elementen ten tijde van de restauratie was slecht en het metselwerk toonde enige lekkage.

aard adviesopdracht

Adviseren omtrent kwaliteitseisen en samenstelling toe te passen restauratie voegmortel. Tevens onderzoeken en adviseren omtrent kwaliteitseisen en samenstelling toe te passen restauratiebaksteen en daarbij passende metselmortel. Hierbij ook leveren de bijbehorende uitvoeringstechnische teksten en verwerkingsvoorschriften. Voorts het bieden van begeleiding bij opstart van uitvoering voegwerk.

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht

uitvoering

Aannemingsbedrijf Kneppers BV Amsterdam, voorjaar en zomer 2010

bijzonderheden

Geen

status

Uitvoerend werk opgeleverd

links

www.obrechtkerk.nl