statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Grote Kerk te Apeldoorn
Onderzoek en advies voegwerk ‘plint’

historie

Het rijksmonument Grote Kerk te Apeldoorn werd gebouwd in 1892 in neorenaissancestijl naar ontwerp van de Rotterdamse architect Jan Verheul. In de 2e heeft van de vorige eeuw zijn aan de buitenschil diverse malen omvangrijke restauratiebeurten uitgevoerd.

opdrachtgever

Kerkbestuur

directie

Architectenbureau

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Omstreeks 2010 werd het voegwerk van ‘het plint’ vernieuwd. Reeds na de strenge winter 2010-2011 bleken de voegen te worden uitgedrukt. Ook werd zichtbaar dat het uithakwerk op een slordige manier was uitgevoerd met veel beschadigingen aan de steenranden. Ons adviesbureau is gevraagd hierin een te adviseren.

aard adviesopdracht

Vooronderzoek, diagnose mbt schade eerder uitgevoerde hervoegbeurt, alsmede uitvoeringswijze en mortelkeuze nu opnieuw uit te voeren voegwerk.

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

Binnenkort

bijzonderheden

Voorafgaand werden door ons bureau een 3-tal uit de plint genomen baksteenmonsters getest op evt. hydrofobering (negatief).

status

Advieswerk gereed.

links

www.grotekerkapeldoorn.nl