statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Toren H. Johannes de Doperkerk te Balgoij, gemeente Wijchen
herstel metsel- en voegwerk, sanering vochtproblemen en zoutschade

historie

Gebouwd 1912-1914; arch. Jan van der Valk (1873-1961)

opdrachtgever

Parochie de Hoeksteen, Wijchen

directie

Bouwbureau Bisdom van ‘s Hertogenbosch

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Binnen was plaatselijk sprake van sterke vochtdoorslag en zoutuitbloei. Op de zolders werden veel open stootvoegen aangetroffen. Op de 2e zolder was aan de zuidwestkant sprake van degradatie door verzanding. Mortel was op sommige plaatsen centimeters diep uit de mortelvoeg weggeërodeerd.
Aan de buitenkant waren  op sommige plaatsen voegen uitgevallen en op andere plaatsen zat het voegwerk los. Problemen bleken verband te houden met de grote voegherstelbeurt van omstreeks 1996-1997, die volgens de toen geldende inzichten ‘hard & dicht’, was uitgevoerd.

aard adviesopdracht

Om op een verantwoorde manier voegherstelwerk uit te kunnen voeren, was beantwoording nodig van de volgende onderzoeksvragen:

  • Is vocht, in de zuidwesthoek begane grond, optrekkend of neerdalend vocht?
  • Vaststellen mate zoutbelasting en waar het zout vandaan komt. (Uit de steen? Uit de mortel? Uit de grond?)
  • In kaart brengen van de uitwendige schade aan het voegwerk
  • De aard en omvang van de schade aan het eerder herstelwerk aan de uitwendige gevelvlakken
  • Defintief vaststellen of de buitenkant van het gebouw al dan niet gehydrofobeerd is.

plan van aanpak

Voorgesteld werd als eerste fase het inwendig herstel te doen en later als tweede fase de buitenkant van de toren onder handen te nemen. De schade aan de binnenkant is zodanig dat herstel hiervan urgent is.
Uitwendig worden voegen aan alle vier de zijden hersteld. De toren wordt rondom in de steigers gezet.
Tijdens de uitvoering van de eerste fase bleken middelen voorhanden om de tweede fase in één bouwstroom na de eerste fase uit te voeren.

uitvoering

april 2008 - februari 2009, Takkenkamp Gevelwerken B.V. Zelhem

bijzonderheden

De degradatie van de mortelvoegen werd door de adviseurs nog niet eerder in deze ernstige vorm waargenomen. Alsof er alleen met zand was gemetseld!

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd

links

http://www.parochiedehoeksteen.nl/balgoij/balgoij-home.shtml