statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4

project

Bunnik – Fort bij Vechten
Adviseren materiaalkundige en uitvoeringstechnische kwaliteits aspecten metsel- en voegwerken

historie

Het rijksmonument Fort bij Vechten, onder Bunnik, gebouwd in 1867-1870 is het op twee na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is eigendom van de Staat der Nederlanden en wordt beheerd door Staatsbosbeheer. In de 22 gebouwen van het fort zijn 16 miljoen bakstenen verwerkt. Na jaren van achterstallig onderhoud is de eerste fase van een restauratie en herontwikkelings plan van start gekomen.

opdrachtgever

Bureau Bunker Q Bureau voor erfgoedontwikkeling, restauratie en architectuur utrecht

directie

De Staat der Nederlanden -/ Staatsbosbeheer

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ten behoeve van het herstel van de zwaar regenbelaste buitengevels van diverse bouwdelen is het wenselijk dat na onderzoek aan monsters, de kwaliteitseisen resp. samenstelling van de toe te passen restauratiesteen, resp. de metsel- en voeg- en pleistermortel (muurafdekkingen) worden vastgesteld.

aard adviesopdracht

Onderzoek
onderzoek naar de opbouw van en aard van legmortel en voegmortel en pleistermortel
boorcilinders (3x), gruismonsters bepalen profiel authentieke knipvoeg en achterliggende oorspronkelijke mortelvoegdikte (schets)
onderzoek naar de gemiddelde hygrische eigenschappen van de toegepaste bakstenen
onderzoek de mate van zoutbelasting en de aard van de zouten
monsters van voegmortel en bakstenen
Advies
keuze inboetsteen ( l x: gemiddelde kwaliteit)
keuze reparatie-inboetmortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc)
keuze reparatie-voegmortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc)
Keuze reparatie-pleistermortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc; evt. pertfab.)
marktinformatie en evt produktspecificaties geadviseerde mortelstoffen
beschouwing toepassing sloopstenen van elders vs. nieuwe restauratiestenen
begeleiden en beoordelen, opzetten proefstukken herstelvoegwerk
laboratoriumcontrole porositeit monsters proefvakken voegmortels

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht

uitvoering

Heymans Restauratie Rosmalen

bijzonderheden

Geen

status

Opgeleverd

links

www.fortvechten.nl
www.liniecentrumfortvechten.nl
www.hollandsewaterlinie.nl