statiefoto foto1 foto1

project

Capelle a.d. IJssel –complex De Bergen
Advisering voegwerkrenovatie

historie

Het project De Bergen te Capelle a.d. IJssel is een wooncomplex uit de jaren ’70, dat ca. 10 jaar geleden is hervoegd.

opdrachtgever

Verenigingen van Eigenaren van de diverse complexen.

directie

VPA Vastgoedmanagement B.V. / Aarden Bouwkundig Advies BV

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Het ca 10 jaar geleden uitgevoerde renovatievoegwerk kwam ca 8 jaar na aanbrengen op de bezonde zijde plaatselijk uit de muur. De borstweringen van de galerij toonden sterke mos- en alggroei. De opdrachtgever heeft zich tot ons bureau gewend voor een onderzoek en advies voor een nu opnieuw uit te voeren hervoegbeurt, welke bedoeld zal zijn een beduidend langere levensduur te bezitten dan de vorige.

aard adviesopdracht

Vooronderzoek, begeleiden uithakproeven en reinigingsproeven, uitwerken rapportage voor plaatselijke monumentencommissies, uitvoeringstechnisch bestek met de daarbij behorende voorselectie van uitvoerende bedrijven en vakbekwaamheidsproeven. Uitvoeringstechnisch bestek en kwaliteitscontrole.

plan van aanpak

Verwerkt in het opgestelde uitvoeringsbestek.

uitvoering

Werk is aanbesteed, plan De Bergen 3 gegund aan Takkenkamp Gevelrenovatie BV te Zelhem. Uitvoering voorjaar – zomer 2013.

bijzonderheden

In het restauratiebestek zijn de eisen uit de “CUR aanbeveling AA61-1998 : Het voegen van metselwerk”, niet 1 op 1 overgenomen. Recent wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de combinatie van eigenschappen van de daarin voorgeschreven ’harde’ mortels, tot een verhoogd risico leiden van los raken en uitdrukken van de voeg bij vorst en ten gevolge van thermische spanning. Er dient te worden gezocht naar de ideale combinatie, grote hardheid, lage thermische uitzettingscoëfficiënt en lade dynamische E-modulus. De vermenigvuldiging van de waarden van deze beide parameters α.E (dyn) dient zo laag mogelijk te zijn. Dit recent verworven inzicht wordt hier geïmplementeerd en is zeker in de renovatie-sector geen algemeen gehanteerd uitgangspunt.

status

Uitvoering in opstartfase

links

www.nl.wikipedia.org/wiki/Bergenbuurt
www.oranjedak.nl