statiefoto foto1 foto2 foto3

project

Den Bommel – Molen de Bommelaer
Herstel metsel en voegwerk bakstenen molenromp

historie

De bakstenen grondzeiler windkorenmolen ‘De Bommelaer’ te Den Bommel, gemeente Goeree-Overflakkee, is gebouwd in 1735.

opdrachtgever

Stichting tot Behoud Der Molens op Goeree-Overflakkee, kortweg Molenstichting Goeree-Overflakkee

directie

Stichting tot Behoud Der Molens op Goeree-Overflakkee, kortweg Molenstichting Goeree-Overflakkee

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Aan de bakstenen romp is herstel nodig van metsel- en voegwerk. Tussen 1969-1970 vond de eerste restauratiebeurt plaats. Hierbij werd over ca 2/3e van de romp het metselwerk in een ½ - 1/1e steens schil (hierna kortweg te noemen: ‘schil’) vernieuwd, gemetseld in een sterke cementmortel. Het voegwerk werd, eveneens in een cementmortel vernieuwd. Ook werden een groot aantal scheuren ingeboet of met een cementmortel dichtgevoegd.

aard adviesopdracht

In eerste instantie aanvraag ontwerpen voegmortelreceptuur voor hervoegbeurt. Bij orienterend bezoek bleek de problematiek zich veel verder uit te strekken dan alleen dat. Uiteindelijk werd opdracht gegeven voor een algeheel bouwfysich en bouwkundig onderzoek van de molenromp met hersteladvies en kostenraming.

plan van aanpak

Algeheel metsel- en voegwerkherstel dat neerkomt op saneren van restauratiefouten veroorzaakt door verkeerde materiaaltoepassingen en uitvoeringswijzen bij de eerdere herstelbeurt in 1969-70. Hierbij werd ook het scheurpatroon in kaart gebracht en geadviseerd een ondermaaiveldse betonnen ringbalk te maken ter voorkoming van het spatten van de voet, als gevolg van de door de aanwezigheid van funderingsresten van een vroegere standerdmolen ontstane spatkrachten tijdens het malen. Op basis van het uitvoerige plan van aanpak werd een directiebegroting uitgewerkt ten behoeve van subsidieaanvragen.

uitvoering

Wacht op financiering

bijzonderheden

Bij de eerdere herstelbeurt is een groot gedeelte vd buitenschil vervangen in nieuwe ijsselstenen gemetseld in een harde cementmortel. Deze schil staat grotendeels los en door de scheurvorming sijpelt daar bij slagregen water door naar binnen.

status

Adviesmodule 1a gereed.

links

www.molens.nl/bommelaer