statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4

project

Westgevel stadhuis te Doesburg
advisering herstel metsel- en voegwerk voorgevel

historie

Gebouwd in de 16e eeuw in laatgotische Nederrijnse bouwstijl. Rijksmonument. De Westgevel  is gebouwd met een bekroning van zogenaamde klimmende kantelen, die zijn afgedekt met ezelsruggen. In de 19e eeuw zijn alle gevels om architectonische redenen gepleisterd. Later is het pleisterwerk weer verwijderd. Eind 20e eeuw werden restauratie­werkzaamheden uitgevoerd.

opdrachtgever

Gemeente Doesburg

directie

Afdeling Gebouwenbeheer gemeente Doesburg

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Bij eerdere herstelwerkzaamheden is de gevel opnieuw gevoegd in een cement gebonden mortel en gehydrofobeerd. Waarschijnlijk is er sprake van een chloridebelasting aan de voet van de gevel omdat deze in de winter in contact kwam met strooizout. Sommige kapitelen staan los.

aard adviesopdracht

Onderzoek naar de toestand van de gevel. Advies over mortelrecepturen en uitvoering van het voegherstelwerk en beoordeling van de geschiktheid van de inboetstenen. Bij het herstel van de losstaande gevelelementen moet zoveel mogelijk authentiek materiaal worden gebruikt. Het herstelplan moet in te passen zijn in het opgestarte bouwproces.  Stabiliteitsproblemen kantelen oplossen ism constructiebureau SEM Oost Nederland.

plan van aanpak

  • terughoudend inboetwerk
  • over gehele gevel, inclusief de bovendakse achterzijde,  voegen ondiep uithakken en opnieuw voegen in een matig harde mortel met lage e-modulus waarde.
  • kantelen stabiliseren met behulp van aanbrengen van klassieke, op dakogen afgesteunde, schoorstaven die aan nieuw aan te brengen schotelankers in het metselwerk van de kantelen worden geboord.

uitvoering

maart - juli 2008, aannemingsbedrijf Smeltink b.v. Angerlo; onderaannemer voegwerk: Voegersbedrijf Bolk b.v. Doetinchem

bijzonderheden

Behalve zoutbelastingsproeven zijn ook monsters genomen van de bestaande kloostermopstenen en legmortel en de diverse voegmortels. Door middel van hygrische proeven is de open porositeit bepaald om tot een advies voor een compatibele metselmortel en voegmortel te kunnen komen.

status

Uitvoerende werkzaamheden opgeleverd juli 2009

links

www.gelderlander.nl/multimedia/archive/00965/DG_6324207_6324207-_965566b.jpg
www.absofacts2.com/doesburg/