statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Sluizencomplex ‘Dokkumer Nieuwe Zijlen’ te Engwierum, gemeente Dongeradeel
advisering herstel baksteen- en natuursteen metselwerk

historie

Sluizencomplex Dokkumer Nieuwe Zijlen (oud Nederlands voor ‘sluizen’) is aangelegd in 1729 bij het afsluiten van het Dokkumer Grootdiep. Het complex bestaat uit drie sluiskolken, waarvan twee door schepen werden gebruikt en de derde alleen voor het spuien van water in de Lauwerszee. Na de afsluiting van de Lauwerszee in 1969 verloren de Dokkumer Nieuwe Zijlen haar functie als schutsluizen. In 1970-1971 zijn ingrijpende werkzaamheden uitgevoerd aan de spui functie, samenhangend met de afsluiting van de Lauwerszee.

opdrachtgever

Eigenaar: Wetterskip Fryslân
Opdrachtgever advieswerk: Van Reeuwijk bouwmeester, Arum

directie

-

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Restauratie van het sluizencomplex is noodzakelijk. Het baksteenmetselwerk en de natuurstenen elementen vertonen diverse vochtgerelateerde biologische en chemische verweringsverschijnselen. In het verledenis het voegwerk tussen natuursteenblokken en baksteenmetselwerk ‘hervoegd’ op een onorthodoxe wijze in kunststof voegbanden en witte siliconenkit.

aard adviesopdracht

In opdracht van het Wetterskip Fryslân heeft het bureau Van Reeuwijk bouwmeester te Arum  een restauratieplan uitgewerkt. Dit bureau heeft ons als adviseurs verzocht de materiaalkundige en uitvoeringstechnische aspecten van het metselwerk en natuursteenherstel te onderzoeken en te adviseren.

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht

uitvoering

Gepland voor 2010

bijzonderheden

In bewerking

status

Advisering loopt

links

nl.wikipedia.org/wiki/Sluis_Dokkumer_Nieuwe_Zijlen