statiefoto foto1 foto2

project

Emmeloord - Poldertoren
Verkennend advies

historie

Aan de gemeentelijk monument zijnde Poldertoren te Emmeloord, gebouwd tussen 1957 en 1959 door architecten J. Pot en H. van Gent met de functie watertoren als hoofdbestemming. De poldertoren heeft tevens een groot carillon. Hij symboliseert de eenheid van de poldergemeenschap, markeert het hart van de Noordoostpolder en is eindpunt van vele zichtlijnen. De hoogte is 65m. met windvaan 70,5m. Het uitzichtplatform ligt op 43,4 m, breedte aan de voet is 14 m. Naar verluid zijn er 7200 draineerbuizen verwerkt in de toren. Hiervan zijn zover aanwezig er maar weinig van in het zicht. In 2010-11 herbestemd tot restaurant, museum, vergaderlokaal en vvv-kantoor.

opdrachtgever

Gemeente Noordoostpolder

directie

Gemeente Noordoostpolder

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Na renovatie in 2010-11 manifesteren zich steeds ernstiger wordende lekkages. In de buitengevels is scheurvorming waarneembaar.

aard adviesopdracht

Verkennend advies mogelijke oorzaak scheurvorming oplossingsrichting en indicatieve kostenraming.

plan van aanpak

Nog niet aan de orde

uitvoering

Wacht op politieke besluitvorming

bijzonderheden

Niet van toepassing

status

Verkennend advies gereed

links

www.emmeloord.info/poldertoren
www.wikipedia.nl/poldertoren