statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Voormalige Lichttoren te Goedereede
second opinion voegmorteladvies

historie

Kerktoren gebouwd tussen 1467 en 1512, vermoedelijk door Mechelse bouwmeesters, in hoog- gotische stijl. Van 1552 tot 1912 gebruikt  als baken voor de scheepvaart.  Gerestaureerd tussen 1973 en 1978 waarbij teruggebracht in oorspronkelijke vorm. Rijksmonument sinds 1967.

opdrachtgever

De Staat der Nederlanden; Rijksgebouwendienst Den Haag

directie

RAB Restauratie advies en begeleidingsbureau Den Haag

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Er zijn verschillende adviezen voorhanden. De opdrachtgever wil een second opinion over uitvoeringswijze voegwerk en toe te passen voegmortel.

aard adviesopdracht

Het onderzoeken van de uitgangscondities en beantwoorden van de volgende vragen: iIs de voorgestelde voegmortel een juiste keus? Zo nee, welke mortelreceptuur moet dan worden toegepast? Welke uithakdiepte en wijze van uithakken wordt aanbevolen en wat is een passend uitvoeringsvoorschrift voor het inzetten van de voegmortel en de eventuele nazorg?

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

Hoofdaannemer: Aannemersbedrijf Huurman b.v. Delft; onderaannemer voegwerk:Voegersbedrijf Van Leeuwen Groep b.v. Breda

bijzonderheden

Onderzoeksresultaten:
Er wordt vastgesteld dat het werk is gehydrofobeerd. Verder is de ondergrond stevig chloride en sulfaat belast. Wijze van uitvoering en voegmortelontwerp toegesneden op zoutbelast, gehydrofobeerd muurwerk, gemetseld ‘in kalk’. De oude voegen diep uithakken en inzetten met een mortel die een duurzaam ademend vermogenheeft en ‘opofferend’ is ten opzichte van de authentieke kalkmortel en baksteenmateriaal. Een mortelreceptuur ontworpen met een relatief hoge aanvangssterkte en betrekkelijk lage eindsterkte en een lage e-modulus en een relatief grote porositeit. Hierin een bindmiddelcombinatie voorgeschreven met een laag gehalte aan aluminiumoxide ivm de aard van de zoutbelasting.
Er wordt een uitvoeringsvoorschrift uitgewerkt

Monitoring voegwerk. Schouw  dd 17 mei 2011 ism medewerker Rijksgebouwendienst  en beheerder. Eerste van een 10-jarig monitoring traject.  Conclusies aanwezigen : voegwerk ziet er goed uit en toont na  2 strenge winters geen spoor van losdrukken, vorstschade of degradatie door zouten. De ontworpen voegmortel blijkt prima zouttransporterend. 

status

Opgeleverd

links

nl.wikipedia.org/wiki/Toren_(Goedereede)
www.flakkeeweb.net/flakkee-algemeen/onderhoud-toren-goedereede-16012009.html
www.deweekkrant.nl/artikel/2009/januari/14/onderhoud_toren
www.goedereede.nl/index.asp?nmoduleid=4&wgid=7&spagetype=21&nPageID=304&nCMSPageType=1