statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

‘Vrouwetoren’ te Gouda
inspectie en hersteladvies metsel- en voegwerk

historie

Scheefstaande toren, gelegen op de hoek van de Nieuwehaven en de Vrouwesteeg, gebouwd in 1493 als onderdeel van een groter complex. Rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeente Gouda

directie

Gemeente Gouda, Afdeling Vastgoed

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Metsel- en voegwerk is een tiental jaren geleden hersteld met sterke cementgebonden mortels naar de inzichten van die jaren ‘hard & dicht’. Voegwerk plaatselijk uitgedrukt en schade aan de steen. Bij nieuw ingeboete stukken is de voegmortel verbrand wat nogal opvallende ‘littekens’ heeft achtergelaten. Geen lekkage of vochtdoorslag en de algehele bouwkundige en bouwfysische toestand is redelijk tot goed.

aard adviesopdracht

Uitvoeren van ‘Quick Scan’ waarin ordening van bouwhistorische feiten, onderzoek en vastlegging van de toestand, nemen vochtprofielen, diagnose, materiaalkundige aspecten en globaal plan van aanpak.

plan van aanpak

Exterieur: voegherstel over gehele oppervlak van de toren, inclusief het hardstenen basement; beschadigde stenen aan de oost- en de noordgevel vervangen door nieuwe restauratiestenen met lichthydraulische metselmortel; plaatselijk: algen verwijderen, pleisterwerk afbikken en opzetten in damp-open pleistermortel; verwijderen loszittende verflagen hardstenen elementen
Interieur: zwaarste scheuren inboeten met een passende niet al te harde steen; traptreden en onderzijden van de muuropeningen herstellen met klinkerharde steen; terughoudende aanpak, fijnere scheuren zo laten.
Eventueel: patineren met een patineervloeistof op basis van kaliwaterglas, lichte inboetstenen op tint brengen; na kleuronderzoek schilderen hardstenen banden en lijsten; buitenpleisterwerk in een optimaal damp-open muurverf (bijvoorbeeld op siloxaanbasis) in een egaal grijze kleur sauzen.

uitvoering

uitvoering zal plaats vinden in samenhang met funderingsstabilisatie

bijzonderheden

Tabel hygrische eigenschappen baksteen.

status

advieswerk afgerond

links

http://home.planet.nl/~jlafeber/torens/Goudsetorens.html