statiefoto foto1 foto2 foto3

project

Hoek van Holland – Fort aan den Hoek van Holland
Advisering kwaliteitsaspecten metsel- en voegwerk

historie

Het rijksmonument Fort bij Hoek van Holland, gebouwd in 1881-1889 is het op twee na grootste fort van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het is sinds 28 december 2001 eigendom van de Gemeente Rotterdam en wordt beheerd door het OBR en als museum geëxploiteerd door Stichting Forten te Hoek van Holland.

opdrachtgever

Braaksma & Roos Architectenbureau

directie

Gemeente Rotterdam / Ontwikkelingsbedrijf Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ten behoeve van het herstel van de zwaar regenbelaste buitengevels van diverse bouwdelen was het wenselijk dat na onderzoek aan monsters, de kwaliteitseisen resp. samenstelling van de toe te passen restauratiesteen, resp. de metsel- en voeg- en pleistermortel (muurafdekkingen) werden vastgesteld.

aard adviesopdracht

Onderzoek
• nader onderzoek naar de opbouw van en aard van legmortel en voegmortel en pleistermortel
• boorcilinders (3x), gruismonsters bepalen profiel authentieke knipvoeg en achterliggende oorspronkelijke mortelvoegdikte (schets)
• nader onderzoek naar de gemiddelde hygrische eigenschappen van de toegepaste bakstenen
• nader onderzoek de mate van zoutbelasting en de aard van de zouten monsters van voegmortel en bakstenen

Advies
• keuze inboetsteen ( l x: gemiddelde kwaliteit)
• keuze reparatie-inboetmortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc)
• keuze reparatie-voegmortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc)
• Keuze reparatie-pleistermortel (samenstelling: keuzen bindmiddel, zand etc; evt. pertfab.)
• marktinformatie en evt produktspecificaties geadviseerde mortelstoffen
• beschouwing toepassing sloopstenen van elders vs. nieuwe restauratiestenen

plan van aanpak

Buiten  adviesopdracht

uitvoering

Aannemingsbedrijf Huurman BV, Delft

bijzonderheden

Het voegwerk werd partieel vervangen. Er werd door de voeger samen met de adviseur gezocht naar een zodanig vanuit de basis-receptuur , met neutrale minerale pigmenten bijgetinte mortel dat deze in de buurt van de tint van de oude verweerde voegen zou komen.

status

Uitvoerend werk opgeleverd

links

www.forthvh.nl