statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Toren kerk Onze Lieve Vrouw Geboorte/De Goede Herder te Hoogmade
second opinion materiaalkeuze en uitvoeringswijze herstelvoegwerk

historie

Kerk en toren gebouwd in 1932 naar een ontwerp van architect ir. J. van der Laan uit Leiden. Voorheen stond een neogotische kerk op deze plek, die in de zomer van 1929 instortte. Alleen de toren bleef overeind. De huidige toren is om de oude toren heen gebouwd.

opdrachtgever

Kerkbestuur parochie OLV Geboorte, Hoogmade

directie

Parochiale Restauratiecommissie in samenwerking met bouwbureau bisdom Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Kerk was gemetseld in een sterke cementmortel en nagevoegd eveneens in een cementmortel. Deze was er nu na ruim 70 jaar op veel plaatsen uitgevallen.
Medio 2006 was een grote onderhoudsbeurt in uitvoering waarbij ondermeer het voegwerk van de toren zou worden vernieuwd. Werk was al aanbesteed maar er waren tegenstrijdige visies omtrent toe te passen mortelreceptuur en uitvoeringswijze.

aard adviesopdracht

Uitgangssituatie ondergrond onderzoeken en op basis daarvan een eigen  mortelreceptuur en uitvoeringswijze voorstellen. Aanbieden van een model tekst voor een 10-jarige driehoeks garantie regeling.

plan van aanpak

In overleg met voegerbedrijf is gekozen voor een bouwplaats gemengde voegmortel op basis van Trasskalk.
Voegen diep uithakken, in verband met vervuiling in het hechtvlak van de oude voegen. Vanwege de harde legmortel een zware klus maar door de juiste mentaliteit van de uitvoerende vaklieden en met het juiste gereedschap wel voor elkaar gekomen! 

uitvoering

2006, hoofdaannemer: Verbij Hoogmade b.v.; onderaannemer voegwerk en gevelherstel: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven

bijzonderheden

Vervuiling voeghechtvlak
Bij vooronderzoek brak tijdens het uitnemen een stukje af  van een boorkern waarna de voeg er als een los stripje uit viel. De voegmortel had zich bij de bouw in het geheel niet gehecht aan de steen. Het voeghechtvlak  vertoonde een slemlaagje van vuil en alg omdat het als capillair had gewerkt en bij regen water met de van de gevel afstromende verontreinigingen opgezogen (zie tekening).

status

Opgeleverd

links

http://herder.federatiededoortocht.nl/index_h.htm
http://www.ertussenuit.com/plaatsen/3022.htm