statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4

project

Dorpskerk te Katwijk aan den Rijn
second opinion metsel- en voegmortels.

historie

Gebouwd in de 13e eeuw op een strandwal, later veranderd en uitgebreid. Oorspronkelijk was het een katholieke kerk, thans protestants. Gerestaureerd in 1974-1977. Grafmonument Maria van Reijgersbregh door Rombout Verhulst.

opdrachtgever

Hervormde Gemeente Katwijk aan den Rijn (kerkgebouw), gemeente Katwijk (toren).

directie

Stol Architecten b.v. Lisse

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Het muurwerk is bij de eerdere restauratiewerkzaamheden gehydrofobeerd. De muur is vermoedelijk zoutbelast. Het voegwerk is, 30 jaar na de eerdere restauratie, plaatselijk slecht. Er is een kleine restauratiebeurt in uitvoering, waarbij advies was ingewonnen over de toe te passen voegmortel. Hier hadden de opdrachtgever en de gemeentelijke monumentencommissie echter twijfels bij, reden waarom zij een second opinion wensten te krijgen.

aard adviesopdracht

Na inspectie en onderzoek van de ondergrond, leveren van een second opinion over de toe te passen voegherstelmortel en de uitvoeringswijze van voegwerkherstel. Leveren van een passende receptuur voor metselmortel en voor mortel voor het vastzetten van de glas-in-lood panelen in de montants.

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht

uitvoering

2009 – 2010

bijzonderheden

De bakstenen schilferden af, een typisch verschijnsel van zoutkristallisatie achter de hydrofobeerlaag  (foto 1). Er was een oude voegmortel gebruikt met cement als bindmiddel, die visueel beoordeeld op de vorming van ‘Friedelzout’  duidde, typerend voor chloridebelast werk (foto 2).
Een andere oude voegmortel, waarschijnlijk op basis van kalk, vertoonde andere, typisch bij luchtkalk passende, natriumchloride gerelateerde degradatieverschijnselen (foto 3).

status

Advisering afgerond. Uitvoerende werkzaamheden afgerond

links

www.dorpskerkkatwijk.nl
nl.wikipedia.org/wiki/Dorpskerk_(Katwijk)