statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto4

project

Gemaal Oude en Nieuwe Broekpolder te Kwintsheul, gemeente Westland

historie

Gebouwd in 1881 als stoomgemaal door architect  J.P.  van den Berg Janzn. In 1991 ingrijpend gerestaureerd. Rijksmonument.

opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft

directie

Hoogheemraadschap van Delfland, sectie Operationeel Waterbeheer

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ernstige vochtproblemen, schade aan voegwerk en aan gestuukte ornamenten en loslatend binnenpleisterwerk. Schade werd in verband gebracht met eventueel foutieve keuzen in materialen en uitvoeringswijzen bij het cascoherstel in 1991, uitgevoerd volgens de toen geldende inzichten ‘hard & dicht’. Harde gevelreiniging, hervoegbeurt en hydrofoberen. In 1992 zijn in aanvulling nog injecties tegen optrekkend vocht uitgevoerd.

aard adviesopdracht

Onderzoek en advies aanpak vochtproblematiek en bouwkundige schaden, bepalen vochtprofielen en zoutbelasting, uitwerken gefaseerd plan van aanpak met een royale tijdsperiode tussen ontpleisteren en herpleisteren, voor droging van de muur.  Kostenraming, aanbestedingsklaar maken in deelbestekken, aannemersvoorselectie, aanbestedingsprocedure, kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering, nacontrole.

plan van aanpak

In 2 fasen verdeeld met een droogtijd  van 1 jaar.
In fase 1  naast vernieuwen gestuukte consoles en bogen, geheel ontpleisteren binnenzijde bijgebouw.
In fase 2, na een ruime periode van droging
Bijgebouw:  belangrijkste werkzaamheden, opnieuw opzetten pleisterwerk interieur, sauzen met een damp-open mineraalverf, geheel vernieuwen voegwerk buitengevel aan de zuidwest en noordwest zijde.

uitvoering

in fasen 2004 – 2006,  hoofdaannemer: Ouwehand Bouw Plus b.v. Katwijk; onderaannemer voeg- en stukadoorswerk: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven

bijzonderheden

Monitoring effectiviteit van  vochtsanerende maatregelen 
Uit de gemaakte vochtprofielen bleek dat het  vochtgehalte boven het in 1992 geïnjecteerde scherm hoger was dan eronder. Neerdalende vocht per saldo meer dan optrekkend vocht. Het injecteren bleek een averechts effect te hebben gehad. Omdat de  ingreep niet terug te draaien was, moest het drogen van de muur bij droog weer zoveel mogelijk worden bevorderd. Dit is bereikt met optimaal vochtregulerende herstelmaterialen, waaronder diep hervoegen met een ademende voegmortel.
Bij jaarlijkse monitoring van het vochtgehalte is gebleken dat het vochtgehalte is gedaald van 11,1% [m/m] in  2002 naar 2,8% [m/m] in 2009 (zie grafiek). Het gebouw is droog en het binnenklimaat voelt gezond aan!

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd maart 2006

links

http://www.twestland.nl/gemaalkwintsheul.htm
http://geoportaal.hhdelfland.nl/webatlas/kaartdelfland.html