statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Hoofd boezemgemaal Mr. Dr. C.P. Zaayer te Maassluis
herstel achtergevel

historie

Gebouwd in 1928 als grootste van de zes hoofdgemalen van het Hoogheemraadschap Delfland. Opgetrokken in massief metselwerk op een gewapend betonnen onderbouw, lokaal versterkt met lateien, uitgevoerd als ingemetselde dubbele stalen profiel balken waartussen beton is gestort. Rijksmonument. Achtergevel ligt op het zuidwesten, pal aan de Nieuwe Waterweg, niet ver van zee. Door zijn ligging vangt deze bij regenstorm extreem veel regenwater.

opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft

directie

Hoogheemraadschap van Delfland, sectie Operationeel Waterbeheer

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Slecht voegwerk achtergevel en borstweringen, losdrukken metselwerk binnen onder vensterpartij.

aard adviesopdracht

Onderzoeken toestand achtergevel, aantasting stalen lateibalken, vochtdoorslag en zoutbelasting van het muurwerk. Advies omtrent wijze van aanpak van een afdoende en verantwoord herstel, afgerond met een indicatieve raming van de herstelkosten

plan van aanpak

Vervangen deel metselwerk onder de vensterpartij aan de binnenzijde in een grijs geglazuurde holle baksteen. Aan de buitenkant de lateibalken boven de uitstroomkokers vrijhakken en conserveren en  hervoegen achtergevel en borstweringen.

uitvoering

Mei 2007, Van Bommel Gevelgroep b.v., Wateringen.

bijzonderheden

Gemaal is opgetrokken in een vrij moderne, harde metselklinker, gelegd in een portlandcement-kalkmortel. In samenwerking met aannemer is een voegmortelreceptuur ontworpen met een vrij geringe porositeit. Voorafgaand werden verschillende recepturen met verschillende zanden in het laboratorium beproefd.
De werkzaamheden binnen mochten geen stofoverlast in de  pomphal veroorzaken zodat het gemaal elk moment weer zou kunnen opstarten. Hiertoe werd langs het te herstellen gevelvlak een tent gemaakt en vanuit een venster een sluis naar buiten waarop een exhauster is aangesloten die voor onderdruk en stofafzuiging zorgde.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd september 2007

links

http://delfland.middendelfland.net/dezaayer.htm
http://geoportaal.hhdelfland.nl/webatlas/kaartdelfland.html