statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windpoldermolen ‘Wippersmolen’ te Maassluis  
herstel bakstenen romp

historie

Gebouwd in 1726. Rijksmonument.  Het originele bouwbestek is in het archief van het Hoogheemraadschap bewaard gebleven.

opdrachtgever

Hoogheemraadschap van Delfland, Delft

directie

Hoogheemraadschap van Delfland, sectie Operationeel Waterbeheer

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ernstige vochtproblemen, bij molens bekend als ‘de stenen molenziekte’. In 1991 is voegwerk vervangen naar de inzichten van die jaren ‘hard & dicht’, de romp gehydrofobeerd en zijn steigergaten dichtgemaakt. Binnenzijde molen op begane grond gepleisterd met een sterke cement pleister waardoor romp naar binnen toe geen vocht kon afstaan. Buitenkant romp was afgesloten door hydrofobering met als gevolg dat de romp vooral in het ondergedeelte zeer nat was. Door dichtzetten steigergaten was natuurlijke ventilatie sterk verminderd. Het voegwerk ondiep en op de verkeerde wijze uitgeslepen.
Vermoeden van optrekkend vocht.

aard adviesopdracht

Onderzoeken grondwaterniveau onder de vloer, uitwerking gefaseerd plan van aanpak met kostenraming, aanbestedingsklaar maken in deelbestekken, aannemersvoorselectie, aanbestedingsprocedure, kwaliteitscontrole tijdens de uitvoering, nacontrole.

plan van aanpak

Uitvoering in fasen met een royale tijdsperiode tussen ontpleisteren en herpleisteren, voor droging van de muur. 
Fase 1: mechanisch ventilatiesysteempje; ontpleisteren, opzetten proefstukken binnenpleisterwerk; vernieuwen slechte vensterkozijnen;
Fase 2: algehele hervoegbeurt in ademende voegmortel;
Fase 3: herpleisteren interieur in restauratiepleister op basis natuurlijke hydraulische kalk.

uitvoering

In fasen 2004 – 2006, hoofdaannemer: Ouwehand Bouw Plus b.v. Katwijk; onderaannemer voeg- en stukadoorswerk: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven

bijzonderheden

Ondergrond was niet zoutbelast. Direct na het ontpleisteren werden proefstukken met drie verschillende mortels opgezet. Het achtergelegen metselwerk en het vochtgehalte van de pleisterlaag en ongepleisterde werk direct naast de proefstukken werd gemonitord. Analyse dat een natuurlijke licht hydraulische kalk met middelgrof granulaat het best presteerde.
Vochtgehalte in de muur is gedurende de periode 2002-2009 gemonitord. Vochtsanering blijkt geslaagd: vochtgehalte is gedaald van 23,5% [m/m] in 2002 naar 4,5% [m/m] in 2009 (zie tabel).  De molen is droog en het binnenklimaat voelt gezond aan.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd december 2005

links

http://www.molens.nl/ databasenummer 97 in het molenbestand