statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Graftombe familie Herckenrath te Monster, gemeente Westland
conservering grafkelder  

historie

Gebouwd in 1844-1847, oorspronkelijk als kelder uitgegraven in het duin, met een stenen trap naar beneden. In de jaren ’30 van de vorige eeuw, door afgraving van de geestgronden, werd de kelder een grafheuvel, nu met een trap omhoog. Rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeente Westland

directie

Gemeente Westland, afdeling Ruimte Bouwen en Milieu

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Restauratie van grafmonument was onderdeel van herinrichting omgeving als woningbouwplan. Rondom de grafheuvel werd een waterpartij gegraven zodat het monument op een schiereiland kwam te liggen. Bouwkundige toestand was matig en door het hoge vochtgehalte in de graftombe werden de houten grafkisten aangetast door schimmels. De vegetatie op de grondafdekking was verwilderd.

aard adviesopdracht

Vastlegging schadebeeld en bouwkundige situatie door middel van inspectie, monsterneming en fotograferen.  Advies opstellen voor conserveren en herstellen monument zodat de verslechtering van de toestand van de houten grafkisten tot staan gebracht wordt. Grondafdekking en vegetatie van de grafheuvel moeten worden aangepakt en beoordeeld in het kader van de plannen voor herprofilering van de omgeving.

plan van aanpak

Exterieur: metselwerk muren repareren en opnieuw voegen; toegangstrap opknappen en vegetatie aan weerszijden fatsoeneren en snoeien; gewelfdak ontgraven,  dakbedekking herstellen en grond weer aanvullen.
Interieur: loszittend pleisterwerk herstellen met pleistermortelsysteem op basis van natuurlijke hydraulische kalk; gehele gewelf tot aan de betegelde plint opnieuw witten met kalkhydraatverf.
De conservering van de grafkisten vraagt om een bijzondere aanpak....(conserveringsfilosofie)

uitvoering

mei – juli 2006, Metsel- voeg en stukadoorswerk: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven; conservering grafkisten: Voogt Graaftechniek b.v. De Lier

bijzonderheden

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd juni 2006

links

http://www.twestland.nl/grafmonster.htm
http://www.gemeentewestland.nl/Smartsite.shtml?id=16932