statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen ‘De Vier Winden’ te Monster Zuid-Holland    
herstel bakstenen romp

historie

Gebouwd in 1882 als opvolger van een zogenaamde standerdmolen op dezelfde plek.

opdrachtgever

Gemeente Westland

directie

Gemeente Westland, afdeling IOR

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ernstige vochtproblemen, bij molens bekend als ‘de stenen molenziekte’. Molenromp is in 1960, in 1993 en in 1998 intensief hersteld. Voegwerk is hersteld met een voegherstelmortel die niet compatibel is met de oorspronkelijke kalk gebonden metselmortel, volgens de toen geldende inzichten ‘hard & dicht’. Bij slagregen kwam water plaatselijk door de muur. Interieur was vochtig en metsel- en voegwerk vertoonde vorstschade. Aan de buitenzijde redelijk ernstige scheurvorming (zie tekening). Veel  balkkoppen door houtrot aangetast. Door de hoge luchtvochtigheid waren zolderbalken, vloeren en het molenwerk door houtworm aangetast.      

aard adviesopdracht

Vooronderzoek, uitwerken fasen plan met kostenraming; aanbestedingsklaar maken in deelbestekken, aannemersvoorselectie, aanbestedingsprocedure, ontwerp betonnen ringbalk in samenwerking met Ingenieursbureau Wassenaar b.v. Haren (Gr); kwaliteitscontrole en advies uitvoering.

plan van aanpak

Deels sanering eerdere restauratie. In fasen met een royale tijdsperiode tussen tussen ontpleisteren en herpleisteren, voor droging van de muur.

  • betonnen ringbalk onder het maaiveld
  • ontpleisteren en 1 jaar drogen
  • houtwormbestrijding; polymeerchemische balkkopherstel
  • scheurherstel; algehele hervoegbeurt in ademende voegmortel; herpleisteren interieur  in 4-laags WTA gecertificeerd saneerpleistersysteem (begane grond schoon werk gebleven)

uitvoering

Periode 2005 – 2007, Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven, Kreeft  Betontechnieken b.v. Hoogeveen (houtwormbestrijding en balkkopherstel) en Verkade Beton b.v. Monster (ringbalk en bestrating).

bijzonderheden

Voegmortel is gekozen op basis van proefvakken met 7 voegmonsters waarvan na 1 jaar boorkernen zijn genomen. Als gevolg van uitslijpen voegen bij eerdere hervoegbeurt was de structuur te glad geworden. Er werd geadviseerd de voegen nu naar 30mm diepte uit te hakken.
Vochtgehalte is gedurende de periode 2004-2009 gemonitord (zie grafiek): vochtgehalte is gedaald van 16% [m/m] in 2004 naar 8,7% [m/m] in 2009. De vochtsanering is dus geslaagd. 

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd augustus 2007.

links

http://www.molens.nl/  databasenummer 911 in het molenbestand
http://nl.wikipedia.org/wiki/De_Vier_Winden_(Monster)
http://www.molendevierwinden.web-log.nl/