statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Toren N.H. kerk te Monster, gemeente Westland
herstel metsel- en voegwerk, groot onderhoud

historie

Oudste vermelding uit 1273 (bron: J. G. Endhoven, 1993). In 1443 is toren verbouwd en verhoogd. Kerk en toren zijn in 1901 uitgebrand waarbij toren kon worden gered. Toren is eigendom van de Gemeente Westland, voor de herindeling gemeente Monster; kerk is eigendom van de kerkelijke gemeente, de N.H. Gemeente Monster. Rijksmonument. In 1990 – 1992 is een ingrijpende restauratiebeurt uitgevoerd.

opdrachtgever

Gemeente Westland, afdeling Ruimte Bouwen en Milieu

directie

groot gunneweg delft ism gemeente Westland afdeling Inrichting Openbare Ruimte

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Ernstige schade aan inboetstenen en voegwerk uit 1992: ‘honingraatvormige gaten’ in de muur en beschadigingen aan tufstenen basement. De toren is, gezien de ligging aan zee, chloridebelast. Schade was waarschijnlijk gevolg van toepassing van een te sterke, cementgebonden voegherstelmortel in combinatie met te zachte en poreuze nieuwe restauratiesteen, die niet bestand was tegen vorst en zout.

aard adviesopdracht

Onderzoeken ernst schadefenomenen; opstellen globaal plan van aanpak met opties tot fasering, urgenties en indicatie van de kosten; onderzoek eigenschappen authentieke baksteen om geschikte steen te bepalen en marktverkenning; aanbestedingsgereed maken in één bestek met toren te Wateringen. Geadviseerd dat opdrachtgever de benodigde stenen zelf zou inkopen om, los van het aanbestedingstijdstip, dit belangrijke onderdeel alvast zeker te kunnen stellen.                           

plan van aanpak

Exterieur: Herstel bevestiging galmborden, inboetwerk over ca. 36 m² geveloppervlak, voegwerkherstel tufstenen basement en daarboven gelegen baksteenmetselwerk, vervangen tufstenen afzaat van het blinde venster, hervoegen montants van gotische venster, herstel zandstenen traceringen, schilderwerk.
Interieur: timmerwerk en reparatie hang- en sluitwerk.

uitvoering

Aanbesteed samen met werk aan de toren van de N.H.Kerk te Wateringen, eveneens eigendom van de gemeente Westland.
februari - september 2009, hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg b.v. Ameide; onderaannemers: Glasatelier Oud-Rijswijk b.v. Zoetermeer (Glas-in-lood werk), Ver. Schildersbedrijven HEKO b.v. Den Haag (schilderwerk), Wienerberger Bemmel (baksteen), Zederik Natuursteenhandel Tienhoven (natuursteen)

bijzonderheden

Brand in 1901:
"De brand werd zaterdagmiddag 13 juli 1901 omstreeks kwart over drie ontdekt. De ‘brandspuit’ van Monster,  was al snel aan het blussen. Ook de Poeldijkse spuitgasten waren snel ter plaatse. Die middag stond er een sterke wind, waardoor het vuur snel aanwakkerde en het gevaar bestond dat de brand zou overslaan naar de nabijgelegen woningen. Om dat gevaar te keren, riep het gemeentebestuur telegrafisch assistentie in van de brandweer van Den Haag.  Omstreeks half zes arriveerde die met de stoomspuit en bond de strijd aan met de vuurzee. Water was er in de buurt voldoende. De haven in de huidige Havenstraat liep nog door tot dichtbij de kerk.  Aan het begin van de avond waren kerk en toren totaal uitgebrand." (bron: Monster in oude ansichten

Eerder toegepaste baksteensoorten en kleuren
In de toren zijn bakstenen toegepast uit drie verschillende tijdsperioden, elk met een eigen kleur – en soms ook formaat. De toren maakt hierdoor een vrij bonte indruk, waarin twee hoofdtinten domineren. De stenen verschillen in hardheid (zie tabel).

Schouw sauswerk  interieur dd 7 juli 2011. Conclusie:  In orde.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd september 2009

links

www.lwkoppenol.nl/monsterinansichten.htm
www.lwkoppenol.nl/monster.htm