statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4

project

Bastion Katten te Naarden-vesting
baksteen en morteladvies

historie

Vesting Naarden in fasen aangelegd in de periode 1572 – 1685 als noordelijkste deel van de Hollandse Waterlinie. Bastion Katten gebouwd 1673 en 1678. De vestingwerken zijn eigendom van de Staat der Nederlanden.

opdrachtgever

Rijksgebouwendienst Haarlem

directie

Van Hoogevest Architecten, Amersfoort

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Bij restauratie en onderhoud in de periode 1964 tot 2002 is een scala aan mortelrecepturen en baksteenkwaliteiten verwerkt die mogelijk hebben bijgedragen aan schadelijke bijverschijnselen als veroorzaakt zoals schilvorming en/of uitloging van kalk, uitdrukken van voegen en plaatselijk sterke algaanslag of mosgroei. Eerder ingewonnen adviezen waren voor opdrachtgever niet voldoende duidelijk om conserverende maatregelen op te baseren.

aard adviesopdracht

Adviesopdracht had karakter van second opinion en omvatte de volgende adviesvragen: ven op de volgende vragen: hygrische eisen nieuwe inboetstenen; welke van de voorgestelde recepturen voor de metselmortel hier passend; verdient toepassing ‘luchtbelvormer’ aanbeveling of niet; hoe kan ‘kalkuitloging’ worden voorkomen; zijn de door de aannemer voorgestelde mortels in deze situatie de meest geëigende?
Na verkennende onderzoek en advies is opdracht voor verdere uitwerking waaronder ontwerp van een geschikte en qua bindmiddeltype bij de traditie passende mortelreceptuur.

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

Periode 2009 – 2010

bijzonderheden

Door proeven met verschillende tras+kalk-recepturen is meer inzicht verkregen in de effecten van de uithardingscondities en de sterkte ontwikkeling van deze klassieke puzzolane mortels.

Dd 20 mei 2011  ism de architect, monitoring  2009 – 2010  uitgevoerd restauratiewerk aan de hand van genomen boorkernen.

status

Advisering in uitvoering

links

www.vestingnaarden.nl/