statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Toren st. Petruskerk te Oirschot
herstel metsel- en voegwerk van zowel baksteen- als natuursteenmetselwerk

historie

De eerste Sint-Petruskerk op deze plek is gebouwd in 1268. Vanaf die tijd is de kerk steeds opnieuw verwoest door rampen, oorlogen en branden en herbouwd. Na verwoesting in de oorlog is de kerk herbouwd in de huidige vorm in de jaren 1945-1952. De noodkap op de toren werd in 1960-1962 hersteld in de situatie zoals deze was tussen 1627 en 1904. Rijksmonument

opdrachtgever

Van Dinther Bouwbedrijf b.v. Schaijk

directie

Bouwbureau Bisdom ‘s Hertogenbosch

bouwkundige/ bouwfysische problemen

In het metselwerk van de toren zijn verschillende materialen gebruikt: verschillende natuursteensoorten, zoals tufsteen, mergel, basaltlava, bakstenen uit waarschijnlijk drie verschillende perioden en een onbekend aantal typen mortels. Het metselwerk vertoont schade: de tufsteen is hier en daar aangetast of sterk biologisch vervuild, ook is er scheurvorming in een aantal ornamenten geconstateerd; in het metselwerk is er aantasting van het voegwerk etc.
Bij de restauratie zullen metsel- en voegmortel moeten worden ingezet voor inboeten en hervoegen.

aard adviesopdracht

Opdrachtgever beschikt over advies (van derden), waarbij in de toren 30 verschillende morteltypen zouden moeten worden verwerkt. Dit is praktisch niet uitvoerbaar.
Om complicaties op het werk te vermijden wordt gevraagd een advies uit te brengen waarbij het werk uitgevoerd kan worden met een minimum aan mortelsamenstellingen: bij voorkeur 1 type metselmortel en 1 type voegmortel. 

plan van aanpak

Om hier een advies te kunnen geven werd geëvalueerd aan welke verschillende condities en eisen de mortel(s) zou(den) moeten voldoen. Daartoe werden monsters genomen van de materialen die het reparatiemateriaal omgeven (zie tabel). Tevens werden monsters voor zoutbepalingen genomen. Vervolgens werden op grond van compatibiliteitsoverwegingen twee basis mortels (één metsel- en één voegmortel) geadviseerd en aangegeven hoe deze mortel met bijzondere natuursteentypen toe te passen.

uitvoering

februari 2009 – eind 2011, Van Dinther b.v. Schaijk

bijzonderheden

Opvallend bij dit project was de enorme verweringsschade aan relatief jonge natuursteen (ca. 60 jaar oud).

Restauratie volgens planning afgerond eind 2011. metsel- en voegwerk eerder, t.w. november 2010.

status

Opgeleverd

links

www.petrusparochie.nl/