statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen ‘d' Arke’ te Oostkapelle, gemeente Veere
second opinion noodzaak algeheel herstel metsel- voeg- en pleisterwerk

historie

Gebouwd in 1858. Rijksmonument. Op dezelfde plaats hebben eerder twee, elkaar in de tijd opvolgende, standerdmolens gestaan.

opdrachtgever

Gemeente Veere

directie

Gemeente Veere, afdeling Bouwen en Wonen

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De molenromp was in 1987 hervoegd. De opdrachtgever twijfelde over het nut en de noodzaak van opnieuw een hervoegbeurt. Het was onduidelijk of de molenmuur in het verleden was gehydrofobeerd. Het binnenpleisterwerk was slecht, al dan niet vanwege zoutuitbloei, en er zaten enkele transversaalscheuren in de muur.

aard adviesopdracht

Onderzoeken of hydrofobeerbehandeling had plaatsgevonden. Second opinion over al dan niet geheel hervoegen en advies over aanpak scheurvorming en binnenwandafwerking, materiaalkundige adviezen.

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

najaar 2005

bijzonderheden

De molen bleek niet gehydrofobeerd. Met betrekking tot het voegwerk werd geconstateerd dat, afgezien van visuele aspecten, geen voegherstelbeurt over de hele molenromp kon worden aanbevolen. Uit bouwkundige en bouwfysische aspecten niet nodig.
Opdrachtgever heeft dit advies overgenomen.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd

links

http://www.molens.nl molenbestand databasenummer 504
http://www.veere.nl/index.php?simaction=content&mediumid=1&pagid=70&fontsize=12&stukid=136