statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6 foto7 foto8

project

Toren Grote Kerk te Overschie
voegwerkherstel en aanvullend groot onderhoudswerk

historie

Gebouwd in 1900-1901 naar een ontwerp van Bernhard Hooijkaas jr. als opvolger van een in 1899 door blikseminslag verwoeste kerk. De toren is op hoofdlijnen een reconstructie van de afgebrande kerktoren en eigendom van de Gemeente Rotterdam; kerk eigendom van de ‘kerkelijke’ gemeente. Beide erd rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeentewerken Rotterdam, afdeling beheer Buitenruimte, Gebouwen

directie

groot gunneweg delft in samenwerking met Ingenieursbureau Gemeentewerken Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

In 1993 zijn herstelvoegwerkzaamheden uitgevoerd in een cementgebonden voegmortel. Vooral aan de weerzijde zijn veel voegen uitgevallen. Volgens een inspectierapport va derden zouden binnen een groot aantal balkkoppen door houtrot zijn aangetast en dient er een houtconservering plaats te vinden.

aard adviesopdracht

Onderzoeken voegwerk en zoutgehalte van de ondergrond en advisering voegwerkherstel en receptuur passende voegherstelmortel met kostenraming. Second opinion betreffende het balkkopherstel. Na  beschikbaar stelling financiële middelen, uitvoeringsbestek, advies terzake voorselectie uitvoerende bedrijven waaronder begeleiding vakbekwaamheidsproeven.

plan van aanpak

Voegwerk dient visueel zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke voegen te komen. Een ‘iets verdiepte’ snijvoeg bleek het beste resultaat te geven. Scheurvorming, vermoedelijk ontstaan door roestende ankers van de inwendige muurstijlen, herstellen. Kleinere onderhoudswerkzaamheden aan west en zuidzijde. Houtwormbestrijding en herstel niet noodzakelijk.

uitvoering

februari - november 2009, hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg b.v. Ameide; onderaannemer voegwerk: Van Milt Restaurateurs b.v. Lunteren

bijzonderheden

Aan de toren was nergens de oorspronkelijke (1900) voegvorm meer aanwezig. Alleen de veel te breed uitgeslepen platvol gezette reparatievoeg uit begin jaren ’90 (zie tekening).
Aan het kerkgebouw is wèl de oorspronkelijke voegvorm zichtbaar: een snijvoeg. Dit is als leidraad genomen voor het nieuwe voegwerk op de toren.
Bij het schilderwerk van de luikjes in de dakkapellen van de torenspits is het bestaande kleurenschema van het gemeentewapen van de voormalige gemeente Overschie aangehouden.
vochtgehalte muurwerk
Op twee plaatsen werd het vochtgehalte in het midden van de muur bepaald. Dit bleek uitzonderlijk laag. De muur is de droogste die we tot nu toe in onze adviespraktijk meegemaakt hebben.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd oktober 2009

links

www.grotekerkoverschie.nl