statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Grote Kerk te Overschie
gefaseerd cascoherstel

historie

Gebouwd 1900-1901, architect Bernard Hooijkaas jr.. Kerk is de opvolger van in 1899 door blikseminslag verwoeste kerk.

opdrachtgever

College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente Overschie

directie

groot gunneweg delft

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Slecht voegwerk, scheurvorming, corrosie ijzeren elementen, schade glas-in-loodvensters en binnenpleisterwerk.

aard adviesopdracht

Onderzoek bouwkundige en bouwfysische toestand, opnemen scheurpatroon en advisering en kostenraming in fasen uit te voeren cascoherstel; aanbestedingsklaar maken en bouwbegeleiding deelprojecten I en III. Bij deelproject III werden de stabiliteitsproblemen onderzocht (zie tekening) door Constructiebureau De Prouw b.v. Bunnik, welk bureau ook het ontwerp en de berekening van de uit te voeren stabiliserende maatregelen verzorgde.

plan van aanpak

Deelproject I: noordwestelijk entreeportaal en ‘noordelijk schapenhok’; saneren zoutbelast pleister- en sauswerk, schilderwerk, voegwerkherstel, natuursteenherstel, glas-in-loodwerk, terazzowerk.
Deelproject II: buiten adviesopdracht.
Deelproject III: urgente stabiliteitsvoorzieningen; gevelherstel westgevel, scheurherstel, partieel voegwerkherstel, voorzetbeglazing glas-in-lood venster; interieur: herstel dwarsscheuren hoofdoverspanning kerkzaal, pleister- en sauswerk, diverse herstelwerkzaamheden in westbouw.

uitvoering

Deelproject I: februari-juli 2007, hoofdaannemer: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven; onderaannemers: Glasatelier Oud-Rijswijk Zoetermeer (glas-in-loodwerk), Cristofoli b.v. Terrazzowerk Den Haag (Terazzowerk), Revac Speciale Technieken Den Haag (funderingsstabilisatie)

bijzonderheden

Deelproject I was een proefproject om greep te krijgen op de wijze van aanpak van de verschillende problemen en die te vertalen naar het plan van aanpak voor volgende deelprojecten.    
Zo waren er sporen van vocht, die niet duidden op een acute lekkage maar bij nader onderzoek terug te brengen water op een eerder toestand van verwaarloosd onderhoud die met een eerdere restauratie in de jaren '90 van de vorige eeuw al waren verholpen.
Het scheurpatroon leidde tot een inzicht in de oorzaak van de zettingen in het gebouw. Hiervoor werd bij de voorbereiding van het volgende deelproject met Constructiebureau De Prouw b.v. Bunnik een plan van aanpak ontwikkeld, waarvan het aanbrengen van ondermaaiveldse trekstangen het belangrijkste onderdeel vormden.
 

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd

links

www.grotekerkoverschie.nl