statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Westmuur benoorden westuitgang begraafplaats Crooswijk te Rotterdam

historie

De begraafplaats Crooswijk werd in 1832 gesticht en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats van Rotterdam. In mei 1940, na het bombardement, vonden circa duizend Rotterdamse burgers hun laatste rustplaats op begraafplaats Crooswijk. Sinds 1996 staat deze begraafplaats op de Rijksmonumentenlijst. Het oostelijke gedeelte is door de tuinarchitect Springer in 1915, in een karakteristieke Engelse landschapsstijl ontworpen.

opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

directie

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De ca 55 m lange westelijke kerkhofmuur vertoont in twee specifieke zones schade aan het metselwerk:
1. Schade in de kop van de penant als gevolg van het  ingroeien van klimopwortels.
2. Schade in het voegwerk in een ca 25 m langer zone noordelijk van de penant, zowel aan de west- als oostzijde van de muur.

aard adviesopdracht

Onderzoek naar de oorzaken van schaden aan metsel- en voegwerkwerk (laboratoriumonderzoek aan monsters uit de muur). Advies aanpak herstel. Bijzondere aandacht voor de begroeiing. Documentatie en vastleggen van de verschillende typen schade over de hele lengte van de muur.

plan van aanpak

Handhaven klimop, waar deze geen of verwaarloosbare schade aan het metselwerk aanbrengt.
Verwijderen klimop op delen waar de klimop is gaan wortelen in de muur en schade heeft veroorzaakt.
Slopen slechte deel penant, schoonbikken afkomende stenen en opnieuw opmetselen kop penant.
Plaatselijk uithakken voegwerk, zowel aan west- als oostzijde van de muur; vervolgens hervoegen.
Diverse reparaties: o.a. fatsoeneren div. plekken ruw cementeerwerk, plaatselijke ingroeingen verwijderen, lokaal scheurherstel, etc.

uitvoering

oktober-november 2009

bijzonderheden

 

status

Opgeleverd

links

www.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?goto=2040593&channel=182&substyle=