statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Westmuur bezuiden westuitgang begraafplaats Crooswijk te Rotterdam

historie

De begraafplaats Crooswijk werd in 1832 gesticht en is daarmee de oudste gemeentelijke begraafplaats van Rotterdam. In mei 1940, na het bombardement, vonden circa duizend Rotterdamse burgers hun laatste rustplaats op begraafplaats Crooswijk. Sinds 1996 staat deze begraafplaats op de Rijksmonumentenlijst. Het oostelijke gedeelte is door de tuinarchitect Springer in 1915, in een karakteristieke Engelse landschapsstijl ontworpen.

opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

directie

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De muur is ca 24m lang en aan de buitenzijde begroeid met een zeer dichte wingerd. De muur staat scheef sinds jaren (zie tekening) en is hier en daar ondersteund door steunberen. Het voegwerk is plaatselijk slecht tot zeer slecht. Op de muur ligt een natuurstenen afdekplaat die op veel plekken gescheurd is.

aard adviesopdracht

Onderzoeken of begroeiing met wingerd nadelige gevolgen heeft. Analyse en uitwerking voorstel stabilisatie muur. Analyse vochthuishouding in muur en advisering maatregelen ter verbetering van de situatie.

plan van aanpak

Voorbereiding en uitvoering voorgestelde maatregelen ter stabilisering van de scheefstand. Vervangen of repareren afdekplaat. Uithakken voegwerk in de zone ten zuiden van de penant, aan de oostzijde van de muur; vervolgens hervoegen. Handhaven klimop westzijde, waar deze geen of verwaarloosbare schade aan het metselwerk aanbrengt. Diverse reparaties; herstel scheur afdekplaat penant, verwijderen schilderwerk op penant etc.

uitvoering

Voorjaar 2010

bijzonderheden

Uitzonderlijke scheefstand

status

Opgeleverd

links

www.rotterdam.nl/smartsite1144.dws?goto=2040593&channel=182&substyle=