statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Toren Hillegondakerk te Hillegersberg, Rotterdam.
onderzoek metselwerk buitenzijde toren en schade in pleisterwerk binnenzijde toren.

historie

De Hillegondakerk is de oudste kerk van Rotterdam. De exacte ouderdom van de kerk is niet vast te stellen. De oudste oorkonde betreffende Hillegersberg stamt uit het jaar 993. In een oorkonde uit het jaar 1028 is sprake van een schenking van de kerk Rotta in 1025.

opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

directie

Gemeentewerken Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Enige jaren geleden is de toren hervoegd met een cement-mortel. Deze mortel is incompatibel met de achterliggende mortel en de omringende kloostermoppen. De inwendige muren van de toren vertonen schade aan pleisterwerk op begane grondhoogte: 1 tot 2 m vanuit de hervoegde westelijke buitenmuur.

aard adviesopdracht

Onderzoek in hoeverre het gebruikte voegmateriaal in de toekomst aanleiding zal geven tot schade in het historische metselwerk van de toren. Onderzoek naar schade pleisterwerk: is dit veroorzaakt door zouten aanwezig in de westelijke buitenmuur? Advies hoe de schade te herstellen.

plan van aanpak

Maatregelen treffen om het vochtgehalte van het metselwerk van de steunberen terug te dringen
Advies over hoe om te gaan (i) met de schade aan de doorstekende vleugels van de buitenmuur in de kerk en (ii) met de schade aan het pleisterwerk in de kerk (keuze pleistersysteem)

uitvoering

in de loop van 2010

bijzonderheden

Hoge vochtgehalten in het binnenste van de steunberen

status

Opgeleverd

links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Hillegondakerk