foto6 statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

project

Toren Laurenskerk te Rotterdam
advisering voegmortel en nut en noodzaak algeheel voegwerkherstel

historie

Gebouwd ca 1449 – 1525. De Sint Laurenskerk is het enige nog resterende laatgotische gebouw uit het van oorsprong middeleeuwse Rotterdam. De ‘Laurens’ is  van oudsher de hoofdkerk van Rotterdam.

opdrachtgever

Gemeente Rotterdam

directie

Gemeentewerken Gemeente Rotterdam

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De Laurenstoren ondergaat een restauratiebeurt. De mortels in de toren zijn verweerd

aard adviesopdracht

Second opinion over toepassing voegmortel bij natuursteentoepassingen in de toren en advies over samenstelling voegmortel en wijze van uitvoering voegwerkherstel van baksteenmetselwerk.

plan van aanpak

Second opinion: Visueel werden twee alternatieve voegmortels voor toepassing bij natuursteen vergeleken. Ter plaatse kon reeds een voorkeur worden uitgesproken die in vervolgonderzoek is geverifieerd. Daartoe kon gebruik worden gemaakt van natuursteenmonsters uit de toren en monster van nieuw toe te passen natuursteen.
Advies vervanging verweerde mortel in baksteenmetselwerk: Vaststellen schadebeeld; monsters nemen van verweerde mortel; tevens werd een monster genomen voor de bepaling van zoutgehalte in het metselwerk. Advies over samenstelling reparatiemortel. Geadviseerd werd zeer behoudend met het vervangen van de mortel in het baksteenmetselwerk van de toren om te gaan.

uitvoering

mei 2009 – 2010, Aannemingsbedrijf Nico de Bont b.v. Vught

bijzonderheden

De kalkmortel die meer dan een halve eeuw geleden is toegepast in het doorgestreken metselwerk in de toren blijkt zeer duurzaam.

status

Advies afgerond

links

www.laurenskerkrotterdam.nl