statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen ‘De Zandweg’ te Rotterdam
binnenwandafwerking

historie

Gebouwd 1723. Sinds 1959 eigendom gemeente Rotterdam. Rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeentewerken Rotterdam, afdeling beheer Buitenruimte, Gebouwen

directie

Gemeentewerken Rotterdam, afdeling beheer Buitenruimte, Gebouwen

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Naar de inzichten van de jaren, ‘hard & dicht’, zijn in het verleden diverse ingrijpende bouwkundige maatregelen getroffen om de molenromp waterdicht te krijgen. Er waren vochtproblemen ontstaan door een afsluitende binnenpleister-laag (met glasvliesgaas gewapende waterdichte raaplaag en daaroverheen afsluitende afsluitende gipspleister), waardoor droging van binnenuit werd verhinderd met als gevolg toename vochtgehalte van de muur. Het vocht kwam uit de dunste plekken uit de muur waardoor een acuut vochtprobleem ontstond. De opdrachtgever is bezig het interieur te doen ontpleisteren.

aard adviesopdracht

Onderzoek naar condities van ondergrond en het best toepasbare vochtregulerende pleistersysteem alsmede advies over eventuele andere noodzakelijk blijkende saneringsmaatregelen.

plan van aanpak

Exterieur: De externe pleisterlaag veroorzaakt, direct naast de grensvlakken, vochtconcentraties bij hevige regen. Zonder ingrijpende wijzigingen is hier niets aan te doen.
Interieur: Na verwijderen binnenpleisterwerk het werk voldoende lang laten overstaan om te drogen. Daarna begane grond en zolders 1 en 2 behandelen met slemmortel.

uitvoering

Werk verkeert in stadium van droging. Na voldoende droging volgt uitvoering

bijzonderheden

Het vochtgehalte in de muur is extreem hoog, ook midden achter de uitwendige pleisterlaag. Het regenwater dat op het schone metselwerk naast de uitwendige pleisterlaag binnendringt, heeft zich dus capillair verplaatst in horizontale richting tussen de dichte uitwendige pleisterlaag en de (nu verwijderde) eveneens waterdichte binnenste pleisterlaag. (zie tabel)

status

adviesrapport voltooid

links

www.molens.nl  databasenr 882 in het molenbestand