statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Herbouw molen ‘De Kameel’ te Schiedam

historie

De oorspronkelijke molen De Kameel werd in 1715 gebouwd. In 1865 raakte de molen zwaar beschadigd tijdens een storm, het restant werd in 1868 gesloopt. De Kameel stond naast de Overschiese poort, in die jaren een belangrijke stadsentree. Zijn opvolger zal op bijna dezelfde plek herrijzen. De Kameel wordt ingericht als korenmolen, deels in combinatie met een enkele hedendaagse functie.

opdrachtgever

Stichting De Schiedamse Molens, Schiedam

directie

Stichting De Schiedamse Molens

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Met uitzondering van de betonnen fundering zal de molen naar historisch voorbeeld worden herbouwd in massief metselwerk met toepassing van nieuw te bakken traditionele gele ijsselsteen) en een kalk-gebaseerde mortel.

aard adviesopdracht

Definiëren kwaliteitseisen en  marktoriëntatie toe te passen metselmortel en baksteen. Oriëntatie en toetsing metselaarsvakmanschap en globale kostenraming metselwerk nieuwe molenromp. Kwaliteitscontrole geleverde baksteen en mortel, bij start van het uitvoeringstraject.

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

collectief van zelfstandige metselaars.

bijzonderheden

De historische afmetingen zullen bij de herbouw worden aangehouden: Diameter op maaiveldhoogte circa 9,05 m;  Hoogte molenromp tot bovenkant metselwerk ca. 29 m, tot aan de nok van de kap gemeten, ca. 32 m;  De balie – is omloop – zal op een hoogte komen van ca. 16,5 m. Vlucht van de molen – wieklengte van wiektop  top tot wiektop – zal ca 27 m bedragen.

status

Opgeleverd

links

www.schiedamsemolens.nl/schiedamsemolens/nl/pages/toekomstplannen.html
www.molendatabase.org/molendb.php?step=details&nummer=1531
nl.wikipedia.org/wiki/De_Kameel_(Schiedam)
www.echo.nl/ro-sd/buurt/lees/890396/eerste.steen.molen.de.kameel/