statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen ‘Kijkduin’ te Schoorl, gemeente Bergen     
advies herstel metsel- en voegwerk

historie

De molen, een bakstenen bergkorenmolen, gebouwd in 1772, is Rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeente Bergen

directie

Afdeline monumentenzorg en archeologie

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Vochtoverlast door lekkage en schade aan het voegwerk. Molen is vroeger met klimop begroeid geweest om vochtprobleem te bestrijden. De weerzijde is in een vloeiend schuin oplopende lijn, vrij gebleven van klimop. In 1980 en in 1999 opnieuw gevoegd maar inmiddels is wederom weer een hervoegbeurt nodig.
Lekkage aan zuidwest kant bij  langdurige regen en wind. Kwaliteit stenen en metselwerk matig tot slecht. Op noordoosten klinkt metselwerk plaatselijk hol en is zeer vochtig (mosbegroeiing). Vorstschade, kwaliteit hervoegwerk aan de noordoostkant liet ernstig te wensen over.
Binnen zoutuitslag, vooral aan de noord en de oostzijde. Niet duidelijk of de molen gehydrofobeerd is.

aard adviesopdracht

Onderzoek toestand metselwerk en aard en omvang lekkages, opstellen vochtprofielen, diagnose, globaal plan van aanpak met kostenindicatie die eventuele financierings- en subsidie kan onderbouwen.
Er zal bijzondere aandacht worden besteed aan:

  • de holten in het muurwerk, invloed van de vroegere begroeiing met klimop
  • de kwaliteit baksteen in relatie tot het vochtgehalte
  • onderzoek naar vorstschade aan de oorspronkelijke metselmortel achter de herstelvoegen
  • zoutbelasting van mortel en steen
  • vaststellen of de molen al dan niet gehydrofobeerd was

 

plan van aanpak

Kwaliteit van bakstenen romp was vrij slecht en verschillende soorten schade zijn in beeld gebracht om per type schade de juiste herstelaanpak te bepalen (zie tabel). Vochtproblemen blijken terug te voeren op slechts twee werkelijk lekke plekken. Aanpak verdeeld in twee fasen.

uitvoering

adviesrapport voltooid januari 2007. Uitvoering nog niet gestart, wacht op financiering.

bijzonderheden

Zeer slechte molenromp. Bij het onderzoek is gebleken dat hechtwortels van vroegere klimopbegroeing in de muur zijn achtergebleven en tot humus verteerd. De algen bleken ook in en achter de herstelvoegen te zitten waardoor deze herstelvoegen slecht hechtten en er een min of meer hygroscopische ondergrond ontstond (zie grafiek).

status

geen vorderingen

links

http://www.molen-kijkduin.nl
http://www.molens.nl   databasenummer 634 in het molenbestand