statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen ‘De Verwachting’ te Tholen
herstel bakstenen molenromp

historie

Gebouwd in 1848. Rijksmonument. Na plaatsing ruwoliemotor in aangrenzend pakhuis onttakeld in 1930. In 1975 ingericht als woning. In 2008 gerestaureerd en tot molen gereconstrueerd waarbij slechte metselwerk tot de onderkant kapzolderbalklaag in nieuwe stenen opnieuw is opgemetseld. Feestelijke ingebruikstelling 5  september 2009.

opdrachtgever

De heer J. van Gorsel, Tholen.

directie

Ing. G.H. Keunen, bouwbegeleiding groot gunneweg delft; toezicht dhr A, Joppe.

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Muurwerk was gedeeltelijk hervoegd in cementgebonden mortel, waarna ernstige lekkage. Bovenstuk gerepareerd en inwendig afgepleisterd in cementgebonden mortel. Dit was totaal stuk gevroren. Op enkele zolders was waterdichte laag aangebracht met inpandige hemelwaterafvoer. Molenromp aan oostzijde zeer sterk met algen bedekt.
Op de luizolder stroomde water bij hevige regen en wind plaatselijk uit de muur. Bij langdurige regen duurde lekkage geruime tijd voort nadat regen was opgehouden.

aard adviesopdracht

Advies in het kader van geplande molenbouwkundige reconstructie tot complete windmolen. Inmeten molenromp en intekenen schadebeeld. Advies hervoegbeurtin een ademende voegmortel en aangeven of dit volstaat om molenromp waterdicht te krijgen dan wel dat een externe witte beschermingslaag nodig is. Plan van aanpak met begroting overeenkomstig de eisen van subsidiegevers. Restauratiebestek  en aanbestedingsprocedure. Metselwerkbestek dient aan te sluiten op het molenbouwkundige bestek.

plan van aanpak

Exterieur: slopen en opnieuw opmetselen kapzolder; algehele hervoegbeurt; inboetwerk op diverse plaatsen; herstel van scheuren; rollagen of waterslagen vernieuwen; gaten stellingliggers en –schoren bijwerken; bijwerken gewitte lambrisering en schilderwerk; herstel rondom maaiveld
Interieur: diverse deuropeningen herstellen; balkkoppen van vernieuwde balken aanmetselen; wandafwerking met pleisterlaag en sauswerk; ventilatie verbeteren.

uitvoering

april 2008 - mei 2009, Hoofdaannemer metsel- en voegwerk: De Vink Gevelwerken v.o.f. Leiderdorp (hoofdaannemer molenbouwkundig werk, Adriaens Molenbouw b.v. Weert).

bijzonderheden

De oude cementgebonden voegen hechtten zodanig goed dat de vrees bestond dat bij afhakken van de cementmortel de verweringslaag van de steen wordt meegehakt, waardoor waterdichtheid van de romp in gevaar komt (hygrische eigenschappen oorspronkelijke baksteen: verweerd: Haller 18; schoon: Haller 40). Om waterdichtheid te garanderen zou de molenromp zonodig voorzien worden van een ‘witte jas’. Voorstel om de romp na hervoegen te hydrofoberen is door de adviseurs, op basis van wetenschappelijk onderbouwde argumenten ten stelligste ontraden. Door de vaste hand van de voegers bij het uithakken bleef de schade zodanig beperkt dat kon worden afgezien van een ‘witte jas’ en kon de molenromp ‘schoon werk’ blijven.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd

links

www.molens.nl databasenr 1375 in het molenbestand