statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Reduit Fort Blauwkapel te Utrecht
herstel metsel-, voeg- en pleisterwerk

historie

Gebouwd 1818-1821 als één van de grootste forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Het reduit is de ‘bomvrije wachtruimte’ die als laatste toevluchtsoord dient van de verdedigers in het fort. In 1997 door Defensie aan de gemeente Utrecht overgedragen.

opdrachtgever

Gemeente Utrecht

directie

Ingenieursbureau Stadswerken Utrecht

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Buitenmetselwerk en pleisterwerk vertoonde schade door vocht en vorst inwerking. Borstwering rondom het met grond afgedekte dak is los gedrukt.

aard adviesopdracht

Onderzoek naar materiaalkundige en uitvoeringstechnische aspecten van het herstel, advies toe te passen mortelrecepturen en kwaliteitseisen restauratiebaksteen, uitvoeringstechnische besteksomschrijving, begeleiding opstarten uitvoerende werkzaamheden.

plan van aanpak

buiten adviesopdracht

uitvoering

1e fase: november 2007 – april 2008, hoofdaannemer: Koninklijke Woudenberg b.v. Ameide
2e fase: juni 2008 – mei 2009, hoofdaannemer: Heijmans Beton- en Waterbouw, Restauratiewerken Rosmalen; onderaannemer voegwerk: Van Milt Restaurateurs Lunteren

bijzonderheden

Er zijn steenmonsters genomen op drie plaatsen uit het reguliere metselwerk van de muur (monsters 1 t/m 3), uit een hoekafronding (monster 4) en ter vergelijking werd ook één steen uit de dakafdekking genomen (monster 5). De vrijwillige wateropneming van de monsters 1 t/m 4 is vrij laag (zie tabel). Dit zijn zwak-zuigende stenen. De speciale hoekstenen zijn zeer zwak-zuigend (in de buurt van straatklinkers). Steen 5 heeft een duidelijk andere functie en is sterk-zuigend (vochtopname belangrijk). Vervangende stenen voor de muur dienen in hygrisch opzicht vergelijkbaar te zijn. Op basis van de resultaten werden twee soorten steen voor het metselherstelwerk aanbevolen: één voor het gepleisterde metselwerk aan de zij- en achtergevels en een andere voor het schone metselwerk aan de voorgevel.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd juni 2009

links

www.hollandsewaterlinie.nl
www.utrecht.nl/smartsite.dws?id=16708