statiefoto foto1

project

Utrecht - Leidsche Rijn
Voegwerk kademuren

historie

Het betreft nieuwe kademuren in het centrum van Leidsche Rijn.

opdrachtgever

Gemeente Utrecht, Ing. Bureau Dienst Stadswerk

directie

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De nieuwe kademuren waren volgens bestek door de metselaar opgeleverd met uitgekrabde voegen en zouden door de voeger worden afgevoegd. Men twijfelde of uit architectonische overwegingen deze verdiepte voeg niet kon werden gehandhaafd i.c. het navoegen achterwege laten.

aard adviesopdracht

Aangeven consequenties van al dan niet navoegen van het reeds uitgekrabde nieuwe metselwerk.

plan van aanpak

Niet van toepassing

uitvoering

Niet van toepassing

bijzonderheden

Geen

status

Opgeleverd

links

www.utrecht.nl