statiefoto foto1 foto2

project

Fort Lunet II te Utrecht
Metselmorteladvies

historie

Gebouwd tussen 1822 en 1826 als één van vier Lunetten op de Houtense vlakte, onderdeel van de Hollandse waterlinie. De Lunetten zijn vier halvemaanvormige verdedigingswerken (lune is het franse woord voor maan) die samen één fort vormen. nog in gebruik tot na de Tweede Wereldoorlog.

opdrachtgever

Stadswerk IBU Stadsingenieurs

directie

Gemeente Utrecht

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Er was door de aannemer een mortelvoorstel ingediend waaromtrent twijfel bestond omtrent de compatibiliteit met het bestaande werk.

aard adviesopdracht

Second opinion op door de aannemer aangeleverde voorstellen toe te passen metselmortel.

plan van aanpak

Niet van toepassing

uitvoering

Nazomer 2012, Heijmans Restauratiewerken

bijzonderheden

Geen

status

Uitvoerend werk opgeleverd

links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Lunetten_op_de_Houtense_Vlakte
www.lunetten.nl
www.hollandsewaterlinie.nl