statiefoto foto1 foto2

project

Stenen windkorenmolen ‘Rijn en Lek’ te Wijk bij Duurstede
voegwerkherstel

historie

Gebouwd in 1659 op een voormalige stadspoort, de Leuterpoort, uit 1440- 1450. Ten onrechte de ‘Molen van Ruysdael’ genoemd. De molen op het bekende schilderij is echter een torenmolen die iets westelijker tegen de stadswal stond. Rijksmonument. 

opdrachtgever

Vereniging De Hollandsche Molen, Amsterdam

directie

groot gunneweg delft

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Gedeeltelijke hervoegbeurt noodzakelijk aan gedeelte onder de stelling en de in vechtformaat klinkers als rollaag gelegde afdekking van de hoeken van de vierkante onderbouw op stellingniveau.
Voegwerk boven de stelling in 1995 vernieuwd en nu aan de westzijde gedeeltelijk uitgeloogd en verzand door de regenbelasting. In het voegwerk onder de stelling wordt een zoutbelasting vermoed hetzij uit de verweerde voegherstelmortel hetzij uit de oorspronkelijke mortel en baksteen.

aard adviesopdracht

Onderzoeken condities ondergrond en mortelkarakteristiek en advies over toe te passen voegherstelmortel op twee verschillende ondergronden en daarbij passende uitvoeringswijzen. Ook wordt een visie gegeven op de binnenwandafwerking van de eerste zolder.
Uitvoeringsvoorbereiding en aanbesteding.

plan van aanpak

Algeheel voegwerkherstel onderstuk en partieel voegwerkherstel molenromp.
Voegwerkherstel vechtformaat klinkers (op de hoekafdekkingen, stellingniveau).

uitvoering

gepland voor 2010.

bijzonderheden

door het onderzoek bleken zes morteltypen te onderscheiden, te weten drie metselmortels en drie voegherstelmortels:

  1. oorspronkelijke metselmortel onderbouw (1440–1450: Leuterpoort); Visueel beoordeeld: schelpkalkmortel
  2. oorspronkelijke metselmortel molenromp (1659); Analyse derden 1995: schelpkalkmortel.
  3. oorspronkelijke metselmortel vechtformaat klinkers hoekafdekkingen; Visueel beoordeeld: ‘sterke tras’ (=kalk + tras zonder zand) 
  4. voegherstelmortel onderbouw (vermoedelijk omstr. 1970); Visueel beoordeeld: schrale grofzandige kalkcement mortel
  5. voegherstelmortel molenromp (1995); Receptuur Molthof met 3 zanden (iets te schraal)
  6. voegherstelmortel hoekafdekkingen (1995?); Visueel beoordeeld: te grofzandige, vrij schrale kalkcementmortel

dd 19 augustus 2011, nacontrole 1 jaar na oplevering. Conclusie: voegwerk ziet er gaaf uit. Geen spoor van vorstschade of anderszins achteruitgang.

status

Opgeleverd

links

www.molens.nl/ databasenr 465 in het molenbestand