statiefoto foto1 foto2 foto3 foto4 foto5 foto6

project

Stenen windkorenmolen te Zoutelande
herstel metsel- en voegwerk

historie

Gebouwd in 1722 op de plaats van een eerdere standerdmolen.

opdrachtgever

Gemeente Veere

directie

Gemeente Veere, afdeling Bouwen en Wonen

bouwkundige/ bouwfysische problemen

In 1983 -1985 is, naar de inzichten van die jaren ‘hard & dicht’, het voegwerk hersteld in een cementgebonden mortel; beschadigingen aan de molenromp werden in cementgebonden pleistermortel ‘toegedekt’ en uitwendige werd gedeeltelijk met afsluitende muurverf behandeld. Vorstschade door vochtophoping en scheurvorming. Situatie 2006: voegwerk was slecht, kwaliteit metselwerk redelijk, afgezien van beschadigde stenen. Vrij sterke korstmosvorming. Scheurvorming door zettingsverschijnselen, veroorzaakt  door restanten fundering vroegere standermolen. Eén horizontale scheur op de plek waar balkkoppen van de steenzolder door het metselwerk steken. Een en ander betekende dat het bovenstuk van de romp daar over de lintvoeg min of meer los stond van het onderstuk.

aard adviesopdracht

Onderzoek metsel- en voegwerk, vochtgehalte en zoutbelasting. Advies voegwerkherstel en aanpak scheurherstel. Opstellen uitvoeringsbestek.

plan van aanpak

uitvoering

Hoofdaannemer: Rdrie b.v. Restauratietechnieken Schoonhoven

bijzonderheden

Uitvoering gecoördineerd met gelijktijdige uitvoering molenmakerswerkzaamheden.

status

uitvoerende werkzaamheden opgeleverd 2008

links

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=932