statiefoto foto1 foto2 foto3

project

Kathedrale Basiliek St. Bavo, Haarlem
Voegadvies ; saneren zoutuitbloei binnenwanden.

historie

Gebouwd aan de Leidse Vaart, 1898-1928 naar ontwerp van Jos Th.J.Cuypers (1861-1966) en Jan Stuyt (1868 – 1943).

opdrachtgever

Schakel & Schrale BV Amsterdam

directie

Arch. Bureau Van Hoogevest, Amersfoort

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Voegwerk: Het voegwerk van de buitenschil is in verschillende etappes vernieuwd in niet compatibele mortels en wordt plaatselijk uitgedrukt.  Zoutuitbloei:  Door te laat opgemerkte lekkage van de natuurstenen goten zijn de muren in een bepaalde periode verzadigd geraakt met water. Deze lekkage is verholpen maar droging binnen,  veroorzaakt dat de in de muren aanwezige , in het water opgeloste zouten op het muuroppervlak uitkristalliseren wat een groezelige witte uitslag veroorzaakt.

 

aard adviesopdracht

Het ontwerpen van een compatibekle voegmortelreceptuur met daarbij behorende uitvoeringsvoorschriften en het begeleiden van ontzoutingsproeven door enige gespecialiseerde bedrijven en na monitoring  van de resultaten adviseren omtrent de  qua prijs/prestatieverhouding meest gunstige offerte.

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht.

uitvoering

Hoofdaannemer Schakel & Schrale BV Amsterdam.

bijzonderheden

 

status

Advieswerk loopt.

 

links

http://restauratie.rkbavo.nl