statiefoto foto1 foto2

project

Kademuur Rouaansekaai, Middelburg
Materiaalkundig en uitvoeringstechnisch advies.

historie

De ‘Kaaien’ in Middelburg liggen langs de grachten of binnenhavens en dateren uit de tijd van de VOC toen Middelburg nog een open verbinding had met zee. De kademuren aan de  Rouaansekaai hebben metselwerk is uit minimaal 2 bouwperioden, 17e en 20ste eeuw en maken deel uit van het Beschermd Stadsgezicht Middelburg.

opdrachtgever

Gemeente Middelburg

directie

BWZ adviseurs & Architecten, Middelburg

bouwkundige/ bouwfysische problemen

De kademuur aan de noordzijde van de Rouaansekaai moet in fasen worden gerestaureerd c.q. partieel vernieuwd. Het aangrenzende water is brak. Er bestond onduidelijkheid of bepaalde prefabmortels aan de mechanische compatibiliteitseisen zouden voldoen en chlorideresistent zouden zijn en wat de eisen moesten zijn voor de toe te passen nieuwe bakstenen.

aard adviesopdracht

Nemen materiaalmonsters , onderzoeken zoutbelasting en naar aanleiding daarvan een ontwerp voor een restauratiemortel receptuur , definiëren kwaliteitseisen voor de baksteen alsmede uitvoeringsadviezen voegwerk.

plan van aanpak

Buiten adviesopdracht.

uitvoering

Bouwgroep Peters B.V. Middelburg

bijzonderheden

 

status

Opgeleverd

links

http://nl.wikipedia.org/wiki/Kaden_(Middelburg)

http://www.bouwgroep-peters.nl/nl/projecten_restauratie.htm?item=94