statiefoto foto1

project

“De Witte Molen” of “Looimolen” te Nijmegen.
Sanering vochtproblemen en algemeen herstel molenromp.

historie

Gebouwd in 1760, verhoogd in 1916, veranderd in stellingmolen in 1978-1979, uitgebrand 6 november 1981, gerestaureerd 2009. Rijksmonument.

opdrachtgever

Gemeente Nijmegen VSA - Bouwbureau BV70

directie

Gemeente Nijmegen VSA - Bouwbureau BV70

bouwkundige/ bouwfysische problemen

Molenromp zeer lek ; één van de bekende probleemgevallen op het aspect vochtproblematiek in het land waar al jaren aan wordt gedokterd, zonder positief resultaat. Als symptoombestrijding zijn in de loop van de tijd enkele hemelwater afvoerende bouwkundige voorzieningen aangebracht. Molen is in bedrijf en om de bedrijfsvoering te beschermen tegen vochtoverlast is boven de stelling de muur aan de zuidwest-zijde afgedekt met een polypropyleen weefsel versterkte bouwfolie afdekking, hetgeen de lekkage heeft gestopt maar niet stormvast is en er niet uit ziet.

aard adviesopdracht

Vooronderzoek, plan van aanpak en begroting in 2 varianten, sanering vochtproblemen en algemeen herstel molenromp.

plan van aanpak

Opdrachtgever heeft keuze uit voorgelegde varianten nog niet bepaald.

uitvoering

Wacht op financiering.

bijzonderheden

De romp is ooit hervoegd met een sterke weinig poreuze voegmortel en daarna gesausd met een niet damp-open muurverf . Voegen worden uitgedrukt en de verfhuid is op veel plaatsen gebarsten.
Er zijn bij de opname transversaalscheuren en lateraalscheuren geconstateerd. Deze kunnen wellicht veroorzaakt zijn door temperatuurspanningen bij de brand van 1981.

status

Advieswerk en uitvoeringsbegeleiding gereed. Uitvoering 1e fase opgeleverd oktober 2012.

 

links

http://www.dewittemolen.eu

http://www.molendatabase.nl/nederland/molen.php?nummer=255