beter dan
genezen

 

 


Soms blijken vaak dure restauratiebeurten, betrekkelijk kort na oplevering al weggegooid geld te zijn. Achteraf verkregen inzichten leveren op dat de gemaakte keuzen voor materiaaltoepassingen en werkwijzen niet de juiste waren en/of er sprake is geweest van een onvakbekwame uitvoering. De schade in financieel opzicht kan aanzienlijk zijn (zie kosten & baten). Maar dat is niet alles. Soms komt ook het ongestoord gebruiksgenot van zo’n gebouw in gevaar en betekenen deze ‘restauratieschaden’ ook in cultuurhistorisch opzicht een verlies aan waarden.

Een deel van het werk van groot gunneweg delft restauratie advies & bouwmateriaalkundig onderzoek bestaat uit het ‘saneren’ van deze zgn. restauratieschaden. Dit klinkt alsof overal een oplossing voor is. Helaas zijn sommige schaden onomkeerbaar.

Voorbeelden van restauratieschaden

  • bakstenen vuurtoren op Waddeneiland: binnen 10 jaar na grote restauratie viel voegwerk eruit / opnieuw in de steigers / kosten zo'n € 500.000.
  • restauratie 3 molenrompen in provincie Utrecht: na 1 winter vroren de voegen uit de muur.
  • stenen windmolen provincie Zuid-Holland: foutieve mortelkeuze en slecht vakmanschap bij voegwerkherstel leidde tot problematische situatie.
  • kerktoren op Walcheren: ondanks garantieverlening binnen de termijn uitval van de voegen / aannemer failliet.
  • etc.

Bedenk bij een nog redelijk vrij van intensieve ingrepen gebleven bakstenen gebouw: restauratieschaden beter voorkomen dan genezen!

Vraag onafhankelijk deskundig advies.