diagnos-
tische
methoden

Een koel observerend oog, een luisterend oor bij kloppen met een vuisthamer op een muur en de digitale camera met een zoomlens, zijn de belangrijkste diagnostische methoden waar groot gunneweg delft mee werkt. Hiermee kan met de nodige ervaring al in belangrijke mate het schadebeeld worden waargenomen en de diagnose worden gesteld.

Daarnaast wordt in samenwerking met gerenommeerde laboratoria gebruikt gemaakt van een aantal moderne diagnostische middelen:

  • Geleidbaarheidsbepaling (maat voor zoutbelasting)
  • Natchemische mortelanalyse d.m.v. de ICP-AES methode
  • Gravimetrische vochtgehaltebepaling
  • Waterabsorptieproeven voor eigenschappen baksteen
  • Rontgendiffractie
  • Monitoring vochtgehalten m.b.v. de TRIME sensor

Deze diagnostische middelen worden terughoudend ingezet. Alleen wanneer een schadefenomeen op het oog en ervaring niet duidelijk is of wanneer bij materiaalkeuzen voor herstel nauwkeurigheid is vereist m.b.t. de eigenschappen van de ondergrond, worden bovenstaande diagnoses toegepast.

Voorbeeld resultaten chemische mortelanalyse volgens ICP-AES methode


Analyse van ‘mortelmonster 5’

gloeiverlies bij 800oC = %CO2 8,4%  
onoplosbaar in HNO3 73,7%  
SiO2 2,1%  
CaO 13,4%  
Al2O3 0,9%  
Fe2O3 0,1%  
MgO  0,1%  
totaal 98,7%  
     
gewichtsVerhouding  bindmiddel/zand 1 : 2,8