diensten-
pakket

Uitvoeringsgerichte onafhankelijke advisering op wetenschappelijke basis

In het geval geen sprake is van een compleet onderzoeks- en/of adviseringstraject, bijvoorbeeld in een situatie van een kwaliteitstoets van recent gemaakt werk of van een 'second opinion', levert groot gunneweg delft ook losse diensten, zoals:

 •  vooronderzoek
 •  mortelanalyse
 •  zoutgehaltebepaling
 •  vochtprofielen
 •  diagnose
 •  mortelrecepturen
 •  plan van aanpak
 •  besteksteksten
 •  kostenraming
 •  toetsing vakmanschap
 •  uitvoeringsadvisering
 •  keuring restauratiebaksteen en mortels
 •  uitvoeringsconsulten
 •  directievoering
 •  opleveringscontrole
 •  monitoring
 •  ‘second opinion’