gevel-
reiniging

Over gevelreiniging is al heel veel gezegd en geschreven en de visies lopen zeer uiteen. groot gunneweg delft neemt hierbij een stevige en veilige stelling in: geen gevelreiniging toepassen tenzij …. aangetoond kan worden dat het de vochthuishouding van de gevel niet beïnvloedt.

Het is bekend dat meer poreuze stenen in eeuwenoude gevels hun waterdichtheid in belangrijke mate, soms wel voor meer dan 50% ontlenen aan de in de loop van de tijd ontstane verweringslaag. Deze natuurlijke beschermingslaag moet worden gekoesterd.

Bij hardere kwaliteiten, vaak in jongere gevels is een vorm van lichte gevelreiniging soms acceptabel, al is de ‘verontreiniging’ daar vaak minder.

Men kan geen beslissing nemen over gevelreiniging zonder de bovengenoemde factoren te hebben onderzocht. Als men tevoren besluit: geen gevelreiniging, kan dit
vooronderzoek ook achterwege blijven.