kosten
&
baten

 

 


Wat kost het en wat levert het op!

Een zeer relevante vraag als men als beheerder van een gebouw moet besluiten over het al dan niet inwinnen van een onafhankelijk advies.

De kosten van onze adviseringswerkzaamheden verdienen zich ruimschoots terug! Door een combinatie van de volgende factoren:

  • een te bereiken grotere duurzaamheid van de uitgevoerde werken
  • het voorkomen van schaden
  • scherpe aanbestedingen
  • omdat door uitvoerende bedrijven of commercieel gebonden adviseurs geadviseerde ingrepen soms achterwege kunnen blijven

Hierbij gaat het dan om meer cosmetische ingrepen die soms niet nodig zijn en op termijn echter zelfs bouwfysisch gezien schade kunnen opleveren. In zo’n geval bespaart men dubbel, èn bij de investering èn bij het onderhoud! Onze opdrachtgevers kunnen dat beamen.

Enige voorbeelden:

16e eeuwse toren

Gerestaureerd in 1992 voor ruim € 300.000. Vertoont vrij ernstige restauratieschade: uitvallend voegwerk, weg-eroderende nieuw ingeboete bakstenen, beschadigingen aan natuursteen.
Schade inclusief onze advieskosten geraamd op € 260.000 in 2005. Omgeslagen over die periode van 13 jaar: € 20.000 per jaar.

Wij gaan er van uit dat materiaalkeuzen, werkwijzen, toetsing vakmanschappelijke aspecten en het uit te oefenen toezicht, omgeven met een garantiestelling naar schatting toch tot en levensduur van 40 jaar zullen leiden.

Afschrijving plm € 7.000 per jaar; de eerste 13 jaar € 91.000.
Verschil in 13 jaar: € 260.000 -/- 91.000 = € 160.000.
Daartegenover onze advieskosten (overigens ingeraamd in de herstelkosten) tot de aanbesteding van € 11.000.

Veel meer ‘winst’valt uiteraard te behalen bij die gevallen die nog een betrekkelijk ‘blanco’ restauratieverleden hebben en de afgelopen decennia geen grootschalige werkzaamheden zijn uitgevoerd. Dan kan men zich de kosten op het sterfhuis besparen en vanaf de aanvang een gezond spoor inslaan.


19e eeuwse stenen windmolen (Zuid Holland)

Resultaat aanbesteding metselwerkherstel c.a. na voortraject volgens programma modulair adviseringsconcept naar gedetailleerd uitgewerkt bestek met bedragen van € 67.000, 77.000 en 122.000 euro.

Mede op grond beoordeling proefstukken, geadviseerd het werk aan de op een na laagste inschrijver te gunnen. Verschil met de hoogste offerte: € 45.000. Onze advieskosten over dit onderdeel waren € 6.500.


19e eeuwse stenen windmolen (Zuid Holland)

Second opinion met advies derden: voegwerk geheel vernieuwen.
Ons advies: niet nodig en niet wenselijk omdat circa 25% herstel voegwerk volstaat. Uitgevoerd conform advies.

Besparing: ca € 18.000 waarin onze advieskosten reeds verdisconteerd.