kwaliteits-
cirkel

Kwaliteit is meer dan de sluitende formulering van een garantieregeling in het bestek en een verwijzing naar normen en richtlijnen, en een aannemer die dat vervolgens moet waar maken. Het is meer een ‘mentaliteit’: kwaliteitsbesef dat bij alle partijen die bij het bouwproces zijn betrokken moet (gaan) leven.

 

groot gunneweg delft probeert te streven naar een gesloten cirkel van een in het bouwproces geïntegreerde optimalisering van het kwaliteitsniveau. Daarbij heeft elke speler zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid en kan ook de andere spelers daarop aanspreken. Een vanzelfsprekende duurzaamheidverlenging is het resultaat dat bovendien de garantietermijn overstijgt.