massief vs
spouw

Het wordt nogal eens over het hoofd gezien, maar werkwijzen, materiaalkeuzen uit de nieuwbouw, met spouwmuurconstructies, opgetrokken in cementgebonden mortels, betonskelet en starre funderingen worden vaak teruggeprojecteerd op de restauratiesector. Daar heeft men echter te maken met volgens de klassieke bouwkunde in massief metselwerk, in kalkmortels gemetselde ‘elastische’ muren. Constructief totaal anders en eveneens verschillen de bouwfysische uitgangspunten fundamenteel.

‘Waterdichtheid’ is bij een buitenspouwblad geen eis. Immers de redenering is dat het doorslaande water kan afstromen langs de binnenzijde van het buitenspouwblad en via open stootvoegen onderaan weglekken. Ventilatie binnen de spouw zorgt voor verdere droging.
Dit levert cruciale verschillen op zowel voor de baksteenkwaliteit, de keuze van de metselmortel alsmede voor de werkwijze van metselaar en voeger ('vol en zat' is geen uitgangspunt meer, maar juist ‘zuinig met de specie'; i.v.m. smetten en uitkrabben, voeger ‘maakt het af’).

groot gunneweg delft brengt dit gegeven over naar de uitvoeringspraktijk van metselwerkrestauratie (zowel door het bestek als de keuze van de uitvoerders).
 

Metselwerk in de klassieke bouwkunde vs metselwerk in de moderne bouwkunde

(Rapport Vochtproblematiek Stenen Molens, TUD CiTG october 2002)