on-
afhankelijk
advies


Juist ook omdat er op het terrein van de vochtbestrijding en mortelfabricage zoveel marktpartijen – adviseurs, productleveranciers, uitvoerenden – opereren, die alle met veel overtuigingskracht de ultieme oplossing zeggen te brengen, is een objectieve, wetenschappelijk en praktisch in te zetten en vooral onafhankelijke expertise van buitengewoon belang.

Het is voor een opdrachtgever verleidelijk uit te gaan van een gratis commercieel advies van een producent van bouwstoffen, vaak met zijn hoofdactiviteit in de nieuwbouwsector, wat bovendien op no cure no pay basis wordt gegeven.
Minstens heeft zo’n advies de beperking dat het maar uit gaat van één productlijn, tw. die van het bedrijf waar de adviseur aan is verbonden. Ook moet, door het gratis en 'no cure no pay' karakter, het advies in zo weinig tijd tot stand komen zodat er zelden enige diepgang in diagnose (het waarom van het probleem) kan worden bereikt. Onafhankelijk advies heeft die bezwaren niet.

groot gunneweg delft (eigendom van Nebest B.V.) is onafhankelijk. en heeft geen binding met het commerciële belang van enige mortelleverancier of uitvoerende partij. Waarmee uiteraard wel contacten worden onderhouden op vakinhoudelijk niveau.

In onze adviezen wordt voor toe te passen bouwstoffen (bindmiddelen, mortels, restauratiebakstenen, afwerksystemen etc.) in de vorm van een bundel productdocumentatie een voorselectie gemaakt van per productcategorie zo mogelijk minimaal twee gelijkwaardige producenten / merken.

Voor uitvoerende werkzaamheden worden zo mogelijk ook tenminste twee bedrijven per discipline voorgesteld. Tenzij het om een zeer exclusief specialisme gaat dat niet zeer velen uitoefenen.