profiel

groot gunneweg delft (eigendom van Nebest B.V.) is een onafhankelijk adviesbureau gespecialiseerd in onderzoek, advisering en bouwbegeleiding voor restauratie en renovatie van metsel-, voeg- en pleisterwerk.

groot gunneweg delft als adviesmaatschap is voortgekomen uit de behoefte de huidige wetenschappelijke kennis op het gebied van metsel-, voeg- en pleisterwerk toe te passen op concrete renovatie- of restauratieprojecten. Advies en uitvoering worden hierbij als één geheel gezien.

Aanpak vochtproblemen en aantastingen door bouwschadelijke zouten, sanering van restauratieschaden en monitoring van schadefenomenen aan monumentale bouwwerken vormen de kern van de activiteiten. De aanpak is gericht op het bereiken van een synergie tussen wetenschap & vakmanschap, waarbij vanaf de bouwvoorbereiding tot een jaar na de oplevering volgens een speciaal ontwikkeld modulair adviseringsconcept wordt gewerkt.

Daarbij is juist de implementatie - OP DE BOUWPLAATS - van het advies in de uitvoering en het nastreven van een gesloten cirkel van kwaliteitsbeheer, door het volgen van het uitvoeringstraject, tot een jaar na de oplevering, de kracht van deze door groot gunneweg delft ontwikkelde bijzondere formule.filosofie

Het bevorderen van een permanente wisselwerking tussen de theorie van laboratorium en studeerkamer en de praktijkervaring van de vaklieden op de bouwplaats met een optimaal kwaliteitsniveau als eindresultaat waar elke speler trots op kan zijn. Dit is de kern van de filosofie van groot gunneweg delft restauratie advies & bouwmateriaalkundig onderzoek.

groot gunneweg delft hoopt door zijn specifieke kennis en ervaring, dagelijks verrijkt met voortschrijdend inzicht, te kunnen bijdragen tot een meer verantwoorde en duurzame restauratieaanpak. Via het speciaal ontwikkelde modulair adviseringsconcept wordt nagestreefd

  • door middel van een gedegen vooronderzoek het waarom van de problemen te achterhalen
  • de resultaten van onderzoek en advisering te integreren in de uitwerking van de technische afdeling van een uitvoeringsbestek
  • de vakbekwaamheid van de uitvoerende disciplines in het kader van de aanbestedingsprocedure te toetsen


klassieke
bouwkunde

groot gunneweg delft restauratie advies & bouwmateriaalkundig onderzoek hecht grote waarde aan de kennis die ligt opgeslagen in klassieke bouwkundige handboeken, de waarde van de klassieke materialen en werkwijzen en aan de kwaliteit van het uitvoerend vakmanschap bij de restauratie van massief metselwerk in monumenten. Tevens wordt er continu gewerkt aan het steeds verder uitbouwen van de kennis van de op de Nederlandse , Belgische, Franse en Duitse bouwmarkt verkrijgbare restauratie bakstenen, bindmiddelen en mortels.
Een en ander in wisselwerking met de toepassing van natuurwetenschappelijke methoden om de effectiviteit en veiligheid van moderne materialen en werkwijzen te toetsen.

Bij de toepassing van moderne materialen worden veelbelovende verkoopteksten van producenten en leveranciers aan een kritisch onderzoek onderworpen, om ongewilde restauratieschaden te voorkomen. Vroeger was hierbij vaak het idee ‘ baat het niet dan schaadt het niet! Vaak ten onrechte, zo is gebleken. groot gunneweg delft keert het daarom liever om: schaadt het niet, nee, baat het dan misschien?samen-
werking
&
kennis-
opbouw

Voor de uitvoering van het vooronderzoek wordt gebruik gemaakt van gerenommeerde laboratoria.

De expertise van de adviseurs is verkregen uit eigen onderzoeksactiviteiten in breed toepasbaar wetenschappelijk onderzoek al dan niet in internationaal verband, op het gebied van schade in metselwerk, karakterisering oude mortels, vochtproblematiek in metselwerk, voegwerkherstel e.d., uitgevoerd in opdracht van de Europese Unie en Monumentenzorg.

Hierdoor is er veel ervaring op het gebied van de achterhaling van de oorzaken van problemen in metsel-, voeg- en pleisterwerk.grenzen

Niet voor alle problemen zal direct een pasklare oplossing kunnen worden geboden.

groot gunneweg delft heeft niet de pretentie alle antwoorden op alle denkbare vragen te kennen. Wat wij in een dergelijke situatie wèl kunnen is, streven naar zo mogelijk een fasering van het uitvoeringstraject waarbij door het eventueel opzetten van proefstukken, de foutenmarge wordt verkleind en op die manier bijdragen tot het bepalen van de in een bepaalde situatie meest verstandige aanpak.